Hopp til innhold

Fagstoff

Hva forteller kroppsspråket ditt?

Gjennom kroppsspråket ditt får kollegaene dine inntrykk av om du respekterer og verdsetter dem. Du kan dermed påvirke relasjonen til dem gjennom kroppsspråket. Les om hva du helt konkret kan gjøre for å styrke forholdet til kollegaene dine og bli regnet som en del av teamet på jobb.
To kvinner hilser på hverandre på et kontor. De smiler og har øyekontakt. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Før du leser, tenk etter:

 • Hvordan tror du at kollegaene dine opplever deg?
 • Har du noen gang fått tilbakemelding på hvordan du oppleves av kollegaer?
 • Er det noe ved deg selv som du vet at du kan jobbe med når du møter kollegaene dine?

Vær bevisst på kroppsspråk og væremåte

Ansiktsuttrykket ditt, blikket ditt, hvordan du vender kroppen, og hva slags tone du har når du snakker, har betydning for hvordan du oppleves av andre. Allerede den første dagen din i en ny jobb vil kollegaene dine oppleve deg og tolke deg. Derfor er det viktig at du tenker gjennom hvilket førsteinntrykk du ønsker å gi dem.

Ved å være bevisst på kroppsspråket ditt og væremåten din kan du påvirke hvor godt du lykkes med relasjonsbygging. Når du er ny på jobben, er det viktig at du gir kollegaene dine en opplevelse av at du respekterer, aksepterer og verdsetter dem. Dette gjør du når du håndhilser, har øyekontakt med dem og lytter til det de forteller deg. Det er også viktig at du spør og viser interesse for å bli kjent med dem og med jobben du skal gjøre.

Under følger noen spørsmål som kan hjelpe deg til å bli mer bevisst på hvordan du gjennom kroppsspråk og væremåte kan vise kollegaene dine at du ønsker å bli kjent med dem og å gjøre en god jobb.

 • Hilser du på nye kollegaer?
 • Smiler du til kollegaene dine, og sier du adjø når du går hjem etter endt arbeidsdag?
 • Ser kollegaene dine at du smårydder og gjør det fint rundt deg når det ikke er kunder til stede?
 • Ser kollegaene dine at du reiser deg opp når en kunde kommer inn?
 • Viser du interesse for kollegaer og kunder?
 • Legger du fra deg mobilen når en kollega kommer inn på pauserommet, for å signalisere at kollegaen er viktigere for deg enn telefonen?
 • Når en kollega forteller deg noe om jobben du skal gjøre, viser du interesse ved å stille spørsmål og snakke om oppgavene dine?

Skaff deg innsikt i hvordan andre opplever deg

Med kroppsspråket kan du vise at du er opptatt av å bli kjent med kollegaene dine, og at du har lyst til å bli en del av teamet på jobb. Utfordringen for deg er at du ikke ser og hører deg selv. Hvis du vil bli god på relasjonsbygging, må du skaffe deg innsikt i hvordan du virker på andre. For å få det kan du for eksempel be om tilbakemeldinger fra venner og familie, du kan stå foran et speil og undersøke kroppsspråk og mimikk, og du kan filme deg selv i ulike situasjoner.

Tenk etter:

Hvis du hadde sett en film av deg selv på pauserommet, hva ville du ha sett? Hva er du fornøyd med, og er det noe du vil jobbe med for å bli en enda bedre kollega?

Den viktigste innsikten får du likevel gjennom andres kommentarer. For det du ser av deg selv, tolker du gjennom dine egne briller, og da får du ofte det svaret du ønsker. Vi går gjerne raskt i forsvar når vi opplever at andre setter merkelapper på oss. Det er for eksempel lett å si at de andre på jobben er håpløse, eller at kollegaen som ga deg en kritisk tilbakemelding, må ha hatt en dårlig dag.

Hva om du prøver en annen tilnærming? Neste gang du får en kommentar om noe du har gjort eller sagt, så ta den på alvor og undersøk grundig hva som gjør at den andre opplever deg på en annen måte enn du opplever deg selv. Det kan bli starten på en spennende reise til større selvinnsikt, høyere relasjonskompetanse, bedre relasjonsferdigheter, bedre salgsresultater og økt trivsel i arbeidshverdagen.

Hva slags kollega er du?

Hvordan virker du egentlig som kollega? Hva vet du om deg selv? Tenk gjennom om noen av beskrivelsene nedenfor kan gjelde for deg, og om du vil prøve ut noen av forslagene vi gir:

 • Du har alltid et oppmerksomt smil om munnen og har lett for å sette andres behov foran dine egne. Undersøk om du oppnår mer av det du ønsker, ved å holde en respektfull avstand til kollegaene dine.
 • Du har fart i kroppen, er effektiv og ser alltid ut som du er på vei til neste oppgave. Det gjør at kollegaene dine opplever at du ikke har tid til dem, for du står gjerne vendt sidelengs, på vei videre, med et blikk som lyser av utålmodighet. Undersøk om det er mer hensiktsmessig å stå vendt rett mot kollegaene dine når du prater med dem, med begge beina i gulvet og med et åpent blikk, slik at du virker mer tilgjengelig og viser at du har tid til dem.
 • Du virker sterk og møter kollegaene dine med kraft og energi. I din iver etter å lykkes på arbeidsplassen og bli sett av de andre kan du kanskje virke litt dominerende. Undersøk om det er mer hensiktsmessig å være litt forsiktig, ha en vennlig framtoning og være mer spørrende og lyttende enn påståelig i møte med kollegaer.
 • Du har et vennlig uttrykk og en tilbakelent stil med rolige bevegelser. Kollegaene dine kan oppleve at du har litt lav energi, og at ting derfor går litt seint. Undersøk om du får mer kontakt med kollegaene dersom du retter deg opp og framstår som litt mer energisk, med et våkent, interessert blikk.
Ordforklaringer

energi – kraft

kroppsspråk – det man kommuniserer med kroppen, uten ord

mimikk – ansiktsbevegelser

relasjoner – forhold, forbindelser mellom en selv og andre

relasjonsferdigheter – det å vite hvordan man skal oppføre seg for å knytte gode bånd til andre

relasjonskompetanse – evne til å forstå seg selv når man er sammen med andre

selvinnsikt – det å kjenne seg selv; innsikt i egen psyke og atferd

tolke – her: gjøre seg opp en mening om

være bevisst – være klar over, være oppmerksom på

CC BY-SASkrevet av Kristin Aase og Bente Elisabeth Vetland.
Sist faglig oppdatert 17.02.2020

Læringsressurser

Intern kommunikasjon