Hopp til innhold

Fagstoff

Gode relasjoner til kollegaer

Godt forhold til kolleger øker muligheten for å lykkes på jobben. Hvordan kan du lære å forstå relasjoner mellom medarbeidere, og hva kan påvirke relasjonene?
Fire personer gir hverandre en high five over arbeidsbordet. Foto.

Før du leser, tenk etter:

  • Hvordan viser du at du liker kollegene dine og vil få til et godt samarbeid?
  • Hva trenger du selv å gjøre mer av for å styrke forholdet til kolleger?
  • Hva trigger deg til å bli sur eller sint på kolleger?
  • Hva gjør du når du får til et godt samarbeid med kollegene dine?

Tillit

Tillit er viktig i alle relasjoner. Dersom dine kolleger får tillit til deg, vil muligheten for å lykkes i jobben øke. Muligheten for at du vinner din leder og dine kollegers tillit øker når det er samsvar mellom det du sier, og det du gjør. Du kan vinne dine kollegers tillit gjennom å ha faglig troverdighet, kjenne bedriftens fagområde og klare å se de andres behov.

Slike kjennetegn gjør at dine kolleger slapper av og får en opplevelse av at du er serviceinnstilt og ønsker at de skal bli fornøyde. Når du tar deg nok tid til å lytte til hva kolleger spør etter, vil de oppleve møtet mellom dere som godt. Når dette blir et kjennetegn på din væremåte, vil de du er sammen med på jobben, oppleve deg som trygg og gi deg tillit.

Relasjonsforståelse

Det finnes mange forskjellige måter å lykkes på som medarbeider. Uansett hvilke kvaliteter som kjennetegner deg, kan du lykkes i jobben. Vær samtidig klar over at det kan være sider ved måten du oppfører deg på, som kan stå i veien for gode relasjoner på jobb, spesielt i møte med kolleger som er veldig forskjellig fra deg. Dette kan du lære å håndtere gjennom å bli kjent med deg selv og dine fallgruver.

Hvordan kan du best utvikle deg som medarbeider?

For å bli en god medarbeider kan det være en idé at du tenker igjennom hva som skjedde da du samarbeidet med din leder og dine kolleger. Hva var det helt konkret som skjedde? Hvem var denne kollegaen? Hvilke kjennetegn kunne du se og høre? Møtte du kollegaen på en måte som var god for ham eller henne?

Du kan også be en leder eller en kollega observere deg. Be om tilbakemelding på hvordan du oppleves. Det er betydelig lettere å ta imot tilbakemelding når du har bedt om det selv, og vi lærer fortere når vi undersøker hva vi kunne gjort bedre.

Hvordan kan du forbedre relasjonskompetansen din?

En måte å øke relasjonskompetansen din på er å undersøke hvordan kvaliteten på ulike relasjoner på jobben er forskjellig. Du kan prøve å bruke ulike ord som karakteriserer forskjellene på kollegene dine. Når du blir bevisst på hvordan de du jobber sammen med, er ulike, er det lettere å møte hver enkelt. Handlingene dine avgjør hvordan relasjonene til kollegene dine blir.

Noen har alltid et varmt smil om munnen og øynene glitrer, mens andre er mer alvorlige og tankefulle og ikke så åpne. Den som smiler, vil gjerne møtes med et smil, og den som er alvorlig, vil kanskje møtes med et alvor. En som alltid har en spøk på lur, vil gjerne ha det gøy med deg, mens en som er opptatt av effektivitet, vil kanskje redusere mengden småprat og komme raskt til handling.

Det er ikke alltid like lett å se seg selv og helt vite om vi er gode på å bygge relasjoner eller ikke. Vi har ulike behov og det sosiale fellesskap med kolleger betyr ikke like mye for alle. Samtidig er det slik at de teamene som arbeider best, er de som kommuniserer godt om arbeidsoppgavene og som gir hverandre tilbakemeldinger for å stadig bli bedre.

Det å være kompetent på relasjoner kan handle om å vite hvor tett du skal gå på din kollega, og når du skal holde større avstand. Det å vite hva du skal si eller gjøre når du møter en kollega, er starten på å bli god på relasjonsbygging.

Ordforklaringer

Observere: Se nøye etter, følge med på noe.

Perfeksjonist: En person som ønsker å gjøre alle ting helt riktig/perfekt.

Relasjoner: Forholdene mellom mennesker.

Seriøs: Alvorlig, ordentlig

Tillit: Andre mennesker tror på at du vil deres beste, og at du klarer oppgavene dine.CC BY-SASkrevet av Kristin Aase og Bente Elisabeth Vetland.
Sist faglig oppdatert 12.12.2019

Læringsressurser

Intern kommunikasjon