Hopp til innhold

Oppgave

Hva er en god kollega?

Hvordan oppfører en god kollega seg? Tenk etter hvordan du tror kollegaer oppfatter deg.

Kollegaer i møte. Foto.

Oppgave

  1. Hva er det de beste på din avdeling eller i din virksomhet gjør for å få til et godt kollegialt samspill?
  2. Hvordan møter de hverandre, og hva sier de?
  3. Beskriv for en medelev hvordan personene du samarbeider med, er annerledes enn deg når dere er sammen. Hva kan det være lurt å gjøre i møte med dem som er mest forskjellige fra deg?
  4. Hva er det viktig å forstå for å være kompetent på relasjoner til kollegaer?
  5. Hva gjør de kollegaene som du synes det er lettest å samarbeide med?
  6. Hvordan framstår de kollegaene som du synes det er mer krevende å jobbe med?
  7. Hva er kroppsspråk?
  8. Hvorfor er det viktig å være bevisst på eget kroppsspråk for å bli en god medarbeider?
  9. Hvis du skulle velge en ting du vil jobbe for å forbedre hos deg selv, hva skulle det være? Begrunn hvorfor du opplever dette som spesielt viktig for at du skal lykkes som medarbeider.
Sist faglig oppdatert 12.12.2019
Skrevet av Kristin Aase og Bente Elisabeth Vetland

Læringsressurser

Intern kommunikasjon

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter