Hopp til innhold

Fagstoff

Forslag til temaer i årsplanen

Når du skal planlegge skoleåret for frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign vg1, kan du ha nytte av forslaget vårt til temaer i årsplanen. Her får du tips til hvordan emner kan struktureres på tvers av faga. Planen inneholder også lenker til aktuelt fagstoff på NDLA.

En fagarbeider trenger helhetlig kompetanse for å utøve yrket og en forståelse av at det er en sammenheng mellom kompetansemåla i programfaga – alt henger sammen.

Temaene kan derfor ha innhold og arbeidsoppgaver som dekker flere av kompetansemåla på tvers av de to programfaga. Vi håper planen kan være til inspirasjon! Last den gjerne ned og tilpass planen til elevgruppa di.

Filer

Vi har lagt inn kompetansemål og har i tillegg forankret innholdet i den overordna delen av læreplanen. Det er mange måter å nå et mål på, og det ligger i fagets egenart at vinklinga av innholdet kan variere fra skoleår til skoleår. Vi har derfor valgt å introdusere emner og forslag til ressurser framfor å lage en tradisjonell årsplan disponert med ukenummer. Vi har opprettet en egen kolonne med fagord det er naturlig å fokusere på i arbeidet med ulike temaer.

I kolonnen Ressurser finner du lenker fører deg til emner, fagartikler, oppgaver og arbeidsoppdrag på ndla.no. Ressursene er universelt utformet og foreligger på både bokmål og nynorsk.

Nyttige ressurser hos NDLA

Tre designere som diskuterer fargevalg og skisser. Foto.

NDLA har laget tverrfaglige ressurser som kan være nyttige ved skolestart og gjennom hele året. En av de tverrfaglige ressurssamlingene er Verktøykassa. Her finner du mange fagartikler og oppgaver som kan bidra til en god skolestart og til et trygt og utviklende skolemiljø. Du finner også mange andre gode tips og råd her.

Forslag til samarbeid med fellesfag

Naturfag, matematikk, engelsk og kroppsøving har kompetansemål som gjør det mulig å samarbeide om ulike prosjekter i løpet av året. Et tips er å gå gjennom kompetansemåla i disse faga, samarbeide med fellesfaglærere og lage noen prosjekter som dere kan gjennomføre i flere fag.

Lykke til med organiseringa av skoleåret!

CC BY-SASkrevet av Hanne Merethe Riskedal Staurland, Inger Gilje Sporaland, Jannike Gausdal og Siv Stai.
Sist faglig oppdatert 28.06.2022

Læringsressurser

Om faget – for læreren