Hopp til innhold

Fagstoff

Om faget – for læreren

Faget kommunikasjon, kunde og arbeidsliv er utvikla i tråd med Kunnskapsløftet 2020. Vi har tatt utgangspunkt i både overordna og fagspesifikk del av læreplanen: kompetansemål, beskrivelse av fagrelevans og sentrale verdier, kjerneelementer, tverrfaglige temaer og grunnleggende ferdigheter.

Hvordan finne fram i faget?

Når du går inn på frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign vg1 på NDLAs hovedside, vil du få opp en inngang for hvert enkelt programfag. Klikker du deg inn på et programfag, får du opp en oversikt over emnene i det aktuelle faget.

Emner med tilhørende artikler og oppgaver

Går du inn i et emne, finner du ei opplisting av fagartikler og oppgaver som hører til emnet. Noen av emnene er delt opp i underemner. Da vil du finne artikler og oppgaver når klikker deg videre til de enkelte underemnene.

Menyvisning, språkvelger og fritekstsøk

Øverst på hver side finner du en knapp med knappeteksten Meny. Til høyre for menyknappen finner du språkvelgeren og søkefunksjonen. Klikker du på menyknappen, får du en oversikt over innholdet i faget. Språkvelgeren lar deg velge bokmåls- eller nynorskversjon av innholdet, og søkefunksjonen kan du bruke til søk i faget og på hele ndla.no.

Søk på innhold tilknytta samme kompetansemål

Det er også mulig å søke og sortere innhold etter kompetansemål. Det gjør du enklest ved å gå inn på fagforsida og klikke på det lille ikonet Vis kompetansemål, som er plassert rett under navnet på faget.

Innhold

For utdanningsprogrammet frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign vg1 finner du på NDLA fagartikler, filmer, podkaster, et virtuelt bildegalleri og utforskende og yrkesretta oppgaver. Her må du gjøre et utvalg for elevgruppa di og tilpasse det til skolens årsplan.

Ressursene for kommunikasjon, kunde og arbeidsliv dekker kompetansemåla og gir mulighet for yrkesfaglig fordypning. Ved å klikke på "Vis kompetansemål" vil du få opp hvordan hver enkelt ressurs er kobla til læreplanen.

Læringsressursene er forankra i verdigrunnlaget fra overordna del av læreplanen. Det betyr at du vil finne fagressurser som skal få elevene til å utforske, være kreative og skapende. Vi har vektlagt idéutvikling og designprosesser der elevene er aktive og jobber kreativt, både individuelt og sammen med andre. Kundebehandling og analyse av oppdrag og bestillinger er kommet inn som en viktig del av yrkesrettinga. Elevene blir utfordra til å reflektere, se etter sammenhenger og vurdere egne arbeidsprosesser.

Tre elever monterer foliedekor på store vinduer. Dekoren består av fargerike strekfigurer. To og to figurer holder sammen i en hjerteforma ballong. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Egne emner for de ulike yrkesretningene

Vi har oppretta egne emner for frisør, blomsterdekor, interiør, eksponeringsdesign og profileringsdesign. Elevene skal få innblikk i de ulike yrkesfaga og mulighet til å fordype seg i sitt valgte yrke. Yrkesportretter og beskrivelse av utdanningsløp er samla i emnet Yrker innen frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign.

Kundefokus

Læreplanen legger vekt på at elevene skal løse oppdrag fra kunder. Dette er utgangspunktet for flere oppgaver. Delemnet Ekstern kommunikasjon har fokus på dialog, kundeveiledning og gode kunderelasjoner. I tillegg har vi oppretta et eget emne Kultur og kunde som handler om kulturforståelse i møte med kunder.

En frisør holder et fargekart opp mot håret til en kunde. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Kommunikasjon

Kommunikasjon har blitt et eget hovedemne. Her ser vi først på hva kommunikasjon er, deretter går vi nærmere inn på intern kommunikasjon og ekstern kommunikasjon. Her skal elevene bli bevisste på hvordan kommunikasjon brukes på arbeidsplassen og i møte med kunder og leverandører.

Vi ser også på kommunikasjon som et verktøy i kreative prosesser, i relasjonsbygging og konflikthåndtering. Visuell kommunikasjon blir i tillegg dekt i et eget hovedemne om visualisering og i delemnet Grafisk design.

Arbeidsliv

Temaet partene i arbeidslivet er i Kunnskapsløftet 2020 tatt inn i alle yrkesfag. Her har vi utarbeida felles ressurser for yrkesfaga og laga noen mer yrkesspesifikke oppgaver. Disse ressursene finner du i hovedemnet Arbeidsliv. Vi har brukt podkaster som inngang til refleksjon over hva som kjennetegner en profesjonell yrkesutøver, og hvordan vi bør møte kunder.

I samarbeid med Etablerersenteret har vi utvikla et eget emne om å starte egen bedrift. Her har vi også tatt med ressurser som handler om å markedsføre produkter, og en læringssti om digital markedsføring.

Vi har laga et nytt emne om prisberegning. Disse ressursene er laget i samarbeid med matematikkredaksjonen til NDLA, slik at elevene møter en helhetlig og lik begrepsbruk i de to faga. Her har vi lagt vekt på å yrkesrette innholdet. Du finner blant annet et arbeidsoppdrag der elevene kan jobbe innenfor sitt valgte yrke, med sommerbryllup som felles tema.

Innenfor helse, miljø og sikkerhet (HMS) har vi samarbeida om ressurser som brukes i flere yrkesfag. Disse er delt inn i HMS for eleven, HMS for arbeidstakeren og HMS for arbeidsgiveren. I tillegg har vi skilt ut sikkerhet og førstehjelp som egne delemner.

Smilende blomsterselger tar imot betaling fra en kunde. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

På tvers av fag

Programfaga i utdanningsprogrammet frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign vg1 er knytta tett sammen. Flere av ressursene vil inneholde kompetansemål på tvers av programfaga. Vi har valgt å legge hovedemnene Visualisering, Dokumentasjon og presentasjon og Bærekraftig utvikling i begge programfag, siden de også er viktige i arbeidet med produktutvikling og produksjon.

Du kan også la elevene jobbe med problemstillinger de kan finne svar på ved å bruke ressurser fra flere fag. Vi har samla flere slike problemstillinger og caser i et eget fag: tverrfaglige temaer.

Støtte til læringsarbeid og planlegging

Metodene og tilnærmingene som er beskrevet i overordna del, gjelder alle fag, og det har vi i NDLA tatt på alvor. Vi har derfor laga et eget "fag" som vi kaller Verktøykassa. Der ligger det ressurser for elever som kan være nyttige i læringsarbeidet, og ressurser for lærere som kan komme godt med i planlegging av undervisning.

Innspill og dialog

Vi ønsker dialog med brukerne våre! Kom gjerne med innspill i Facebookgruppa: Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign fra NDLA.no.

Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Inger Gilje Sporaland.
Sist faglig oppdatert 13.08.2023

Læringsressurser

Om faget – for læreren