Hopp til innhold

Arbeidsoppdrag

Hodeplagg inspirert av romantikken

Romantikken la blant annet vekt på skapende fantasi. Sett deg inn i hva som kjennetegner romantikken som periode, og lag et hodeplagg som er inspirert av dette. Ha fokus på estetikk, helhet i komposisjonen og tekniske løsninger.
Byste med et hodeplagg laget av ståltråder og blomster. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Del 1: Utforsking, idéutvikling og planlegging

 1. Sett deg inn i hva som kjennetegner romantikken som periode.
 2. Velg noe som inspirerer deg, og bruk dette som utgangspunkt for å lage et hodeplagg.
 3. Lag en framdriftsplan.
 4. Tegn minst 8 idéskisser.
 5. Teknikken du bruker skal være miljøvennlig. Prøv ut ulike materialer og samenføyingsteknikker.
 6. Lag en prototype av din utvalgte form.
 7. Lag arbeidstegning.

Relatert innhold

Romantikken oppstod på slutten av 1700-tallet. Enkeltindividet kom i sentrum. Det ble lagt vekt på følelser, fantasi, religion, natur og folkekultur.

Del 2: Lag arbeidet

Ha fokus på estetikk, helhet i komposisjon og tekniske løsninger når du lager hodeplagget. Ta bilde av det ferdige produktet, slik at det kommer fram hvordan det skal brukes. Tenk på komposisjon og bakgrunn når du fotograferer.

Hodeplagg i plantematerialer. Nærbilder av detaljer. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Del 3: Muntlig erfaringsdeling og refleksjoner

Presenter produktet for gruppa di:

 • Hva lot du deg inspirere av fra romantikken, og hvordan har du brukt dette i hodeplagget ditt?
 • Hvilke tekniske løsninger og materialer valgte du?
 • Hva har du lært gjennom oppgaven, og hvordan kan du bruke dette videre?
 • Har dette arbeidet overføringsverdi til andre disipliner?
Hodeplagg laget av hønsenetting og blomster. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Kilde:

Oppgaven er delt av Siv Engen Heimdahl fra Norges grønne fagskole Vea.

CC BY-SASkrevet av Siv Engen Heimdahl.
Sist faglig oppdatert 20.03.2020

Læringsressurser

Stilhistorie