Hopp til innhold

Fagstoff

Slumpord med FNs bærekraftsmål

Her blir dere kjent med FNs bærekraftsmål samtidig som dere får trent opp evnen til kreativitet og assosiasjonstenkning. Øvelsen er en fin start på en idéprosess hvor bærekraft er i fokus. Den gir også trening i å presentere.

Tid: 20 minutter

Instruksjon

 1. Gå sammen i grupper på fire eller fem elever.
 2. Se på oversikten over FNs bærekraftsmål og forklar kort for hverandre hva de er.
 3. To på hver gruppe skriver ned ett tall hver mellom 1 og 17.
 4. Det første tallet skal gruppa bruke til å velge bærekraftsmål. Det andre tallet bruker dere til å velge i slumpordlista nederst på siden.
 5. Bruk 3 minutter på å lese om bærekraftsmålet dere har fått, og til å diskutere hva dette målet faktisk betyr.
 6. Bruk 10 minutter på å diskutere dere fram til 4 ulike forretningsideer dere kommer på med utgangspunkt i bærekraftsmålet og slumpordet.
 7. Bruk 1 minutt på å presentere én av forretningsideene deres for klassen.
 8. Refleksjon: Det er viktig å reflektere sammen over hva dere har gjort i denne øvelsen, hvorfor dere har gjort det, og hvordan dere kan bruke øvelsen i ulike sammenhenger. Sett av 4–6 minutter til dette, gjerne mer.

  Eksempler på refleksjonsspørsmål:

  • Hva tenker dere at dere lærer av denne øvelsen?
  • Hvorfor er det viktig å trene på kreativitet?
  • På hvilken måte hjalp bærekraftsmålene dere til å komme på ideer?
  • Hvordan kan dette være nyttig trening for arbeid med ulike prosjekter?
  • Hvordan og når kan denne øvelsen være nyttig i andre sammenhenger (på skolen, på fritida osv.)?Slumpord

1: ulv

5: sjåfører

9: eldre

13: insekter

17: politikere

2: barn

6: fugler

10: flyktninger

14: ungdom

3: fallskjerm

7: kvinner

11: helsepersonell

15: isbreer

4: havet

8: fisk

12: urbefolkning

16: lærere

Plansje med FNs 17 bærekraftsmål. Illustrasjon.
CC BY-SASkrevet av Ungt Entreprenørskap.
Sist faglig oppdatert 21.02.2020

Læringsressurser

Kreativitet og idéutvikling

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter