Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Rydd i toppen!

Å lage tankekart er en god måte å få oversikt over begreper og sammenhenger på. Et tankekart skal vise hvordan et tema er delt opp i forskjellige undertema, og hvilke faguttrykk og begreper som hører inn under hvert undertema. Bruk papir og blyant eller Coggl på nett.
Konsentrert mann foran illustrasjon av en hjerne  som  får lyspærer til å gløde. Foto.

Få oversikt!

Nå skal du lage deg et tankekart over begrepene og sammenhengene i emnet Segmenter og målgrupper. Bruk emner og titler som utgangspunkt for tankekartet ditt og sett på de fargene, ordene og bildene som får deg til å huske stoffet.

Du kan lage tankekartet digitalt, for eksempel i programmet Coggl. Dersom du ønsker å bruke en mer tradisjonell metode, finner du frem papir, blyanter, penner og bilder.

Husk at et tankekart skal være enkelt og oversiktlig – det viktige er derfor at du lager tankekartet på en måte som gjør at du husker fagstoffet.

CC BY-SASkrevet av Live Marie Toft Sundbye.
Sist faglig oppdatert 13.09.2018

Læringsressurser

Segmenter og målgruppe