Hopp til innhold

Fagstoff

Psykografisk segmentering

Psykografisk segmentering handler om livsstil, meninger, holdninger, verdier og personlighetstrekk, og er en effektiv måte å dele opp markeder på. En som har dykking som interesse, for eksempel, trenger utstyr. Men kriteriene er ikke så lette å definere og måle og kan være vanskelige å jobbe med.
Dykker med kamera. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Avgjørende tilleggsinformasjon

Demografisk informasjon alene er sjelden tilstrekkelig for å definere et segment som det kan være verdt å satse på. Mennesker i samme demografiske gruppe kan nemlig ha helt forskjellige interesser – eller holdninger, for den saks skyld. "Kjønn" er for eksempel et demografisk kriterium. Men bak segmentet "kvinner" finner vi en svært uensartet målgruppe.

Romturist etter landing ved byen Arkalyk i Nord-Kasakhstan, i 2006. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Vi trenger helst flere variabler for å komme frem til et matnyttig segment som vi kan tilpasse vår markedsføring til. "Kvinner mellom 40 og 60 år med interesse for reiser" kan være et slikt segment vi kan prøve å nå. Da har vi blant annet snevret inn segmentet "kvinner" med et psykografisk kriterium som vi har definert som "interesse for reiser".

CC BY-SASkrevet av Live Marie Toft Sundbye.
Sist faglig oppdatert 24.02.2023

Læringsressurser

Segmenter og målgruppe