Hopp til innhold

Arbeidsoppdrag

Skranke til et resepsjonsområde

Du får i oppdrag å designe en skranke til et resepsjonsområde. Velg et kjent firma og undersøk profileringen deres. Hvordan kan du tilpasse skranken til denne kunden? La en bærende idé få fram det spesielle med akkurat dette firmaet og lag forslag til en ny resepsjon.
Skranke med Equinor-logo. Tegning.
Åpne bilde i et nytt vindu

Kunde

Du velger selv hva slags firma som skal oppgradere resepsjonsområdet sitt. Firmaet ønsker å gi et godt førsteinntrykk til alle som kommer inn i bygget. Resepsjonen skal gi et signal til ansatte og besøkende om at her tenker firmaet nytt og framoverlent. I tillegg skal designet være estetisk og pent å se på.

Oppriss og sideriss av skranke. Tegning.
Åpne bilde i et nytt vindu

Målgruppe

Ansatte

Tenk gjennom hvem som bruker bygget. Hva slags yrkesgrupper jobber her? Firmaet ønsker å profilere seg og vise seg fra sin beste side, slik at alle skal føle seg stolte over egen arbeidsplass.

Besøkende

Hvem besøker firmaet, utenom de ansatte? Større bedrifter lar gjerne ansatte ha adgangskort, slik at de kan gå rett inn, mens andre besøkende må registrere seg med navn og firma, og vente på å bli tatt imot av noen som jobber i bygget. Hvordan kan resepsjonen ta imot besøkende på en god måte?

3D-printet skranke i svart, grått og hvitt. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Idé

Det skal være en overordnet idé for utformingen av skranken. Dette kalles konsept. Idéen skal være svært synlig i formspråket til skranken. Idéen skal passe til kundens ønske om å være helt i forkant når det gjelder innovativ design.

Utforming

Det er et krav at resepsjonen utfyller kravene for universell utforming. Sett deg godt inn i hva universell utforming er, og pass på at det som gjelder for resepsjonsområder, blir ivaretatt.

Relatert innhold

Universell utforming er en måte å planlegge og bygge opp samfunnet på slik at mennesker med nedsatt funksjonsevne blir en del av samfunnet (integrert).

Visualisering

For å vise kunden hvordan konseptet og skranken ser ut i inngangspartiet, lager du ei perspektivtegning. I tillegg kan du lage en modell av resepsjonsdisken som 3D-print av designet ditt, med verktøy som for eksempel Tinkercad.

Modell av resepsjonsskranke med bølgedekor. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Arbeidsmetode

Del 1: Utvikling av resepsjonsområdet

 1. Sett deg godt inn i hva oppgaven går ut på. Hent spennende eksempler som kan inspirere deg til å få en god idé til hvordan resepsjonen kan utformes.

 2. Forklar betydningen av de uthevede ordene:
  konsept, formspråk, innovativ og universell utforming.

 3. Lag et moodboard som viser idéen din. Du kan ha med målgruppe og informasjon om firmaet i moodboardet, men det er idéen og konseptet ditt som skal komme tydeligst fram.

 4. Lag håndskisser med kommentarer. Håndskissene trenger ikke være i målestokk.

 5. Noter viktige punkt du må tenke på innen universell utforming.

 6. Tegn opp skranken i målestokk 1:25 (eller større.) Den skal tegnes som en arbeidstegning med mål. Det skal være ramme rundt arket og tittelfelt nederst i høyre hjørne. Skranken kan tegnes for hånd i front, plan og sideriss.

Skranke sett i front, plan og sideriss. Konstruksjonstegning.
Åpne bilde i et nytt vindu

Del 2: Presentasjon av løsning

 1. Lag et miljøbilde med rom og skranke. Dette skal du tegne for hånd og fargelegge. Bruk plantegning og foto fra bygget. Gå på befaring dersom det er mulig. Tolk rommet med håndtegningen din.

Forslag til resepsjonsskranke i blått, grønt og grått for Equinor, med logo på veggen bak. Tegning.
Åpne bilde i et nytt vindu
 1. For ekstra visualisering kan du tegne skranken digitalt i for eksempel Thinkercad og få den 3D-printet hvis du har anledning til dette. Juster eventuelt størrelsen. Ta bilder av prosessen og det ferdige resultatet.

Grå skranke med bølgedekor. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu
 1. Velg et presentasjonsprogram som egner seg til å presentere prosjektet for kunden. Sett arbeidet ditt inn i presentasjonen, og planlegg hvordan du skal legge fram forslaget til en ny resepsjon.

CC BY-SASkrevet av Gunn Elin Birkenes og Inger Gilje Sporaland.
Sist faglig oppdatert 17.03.2021

Læringsressurser

Visualiseringsverktøy