Hopp til innhold

Du er nå inne i en læringssti

Innledning

CC BY-SA

Begrepet "bærekraftig utvikling" høres fint ut, og det brukes mye av politikere og media. Men hva betyr det egentlig?

Bli kjent med opprinnelsen til begrepet og finn ut hva som egentlig menes med bærekraftig utvikling og bærekraft. Finn ut hvordan vi kan jobbe for å få en slik utvikling , og diskuter om det i det hele tatt er mulig å kombinere med økt forbruk.

Læringsmål:

Når du har jobbet med denne stien skal du kunne:

  • forklare hva som menes med bærekraftig utvikling.
  • gi eksempler på hvordan den enkelte og samfunnet kan jobbe for å oppnå bærekraftig utvikling.
  • forklare hvordan bærekraftig utvikling henger sammen med det vi gjør i hverdagen.
  • argumentere for hva som er viktigst å jobbe med, i Norge og andre deler av verden.