Hopp til innhold

Fagstoff

Kultur som utgangspunkt for nyskaping

Hvordan kan kultur prege skapende arbeid? Ramona Irene Salo Myrseth er tekstilkunstner og kles- og motedesigner. Hun representerer to kulturer og bruker dette innovativt. Samtidig legger hun vekt på bærekraftig design.

Tenk over:

Hva inspirerer deg når du skal skape noe nytt?
Hvordan preger identiteten din uttrykket ditt?

Inspirasjon

Vi kan finne inspirasjon i naturen og fra miljøet rundt oss. Kulturhistorie kan inspirere oss, også til å lage moderne uttrykk. Bevisst eller ubevisst tar vi med oss bakgrunnen vår inn i skapende arbeid.

Ofte blir vi mer kreative når vi jobber sammen med andre. Da kan vi få flere impulser og kan hjelpe hverandre til å finne gode ideer og løsninger. Vi kan også bli inspirert av hvordan andre jobber, for eksempel av hvordan Ramona Irene Salo Myrseth bruker sin kultur som utgangspunkt for nyskaping.

Ramona Irene Salo Myrseth

Ramona Irene Salo Myrseth er en ung designer som bruker samisk kultur i nye uttrykk. Hun er opptatt av økologi, bærekraft og identitet. Fagområdet hennes er tekstil. Hun arbeider med tradisjonelt håndverk på nye måter, men bruker også ny teknologi.

Salo Myrseth har tatt master ved Kunsthøgskolen i Oslo. Avgangskolleksjonen hennes, «Den samiske halvtimen» (2018), handlet om å formidle samisk kultur på en ny og inkluderende måte. Etter dette fikk hun for årets nykommer. Juryen skrev om Salo Myrseth:

Med eventyrlyst og dyp kjærlighet dykket hun ned i den samiske kulturen og skapte en kleskolleksjon med et personlig uttrykk som redefinerer det vi tenker på som «samisk», samtidig som den er tro mot røttene.

Selv sier Salo Myrseth at det var viktig for henne å fordype seg i noe som står hjertet hennes nær. «Samisk design har så mye spennende å by på, bare tenk på tradisjonene og materialene», uttaler hun i et intervju med kulturmediet Subjekt. Hun ønsker å vise at samisk kultur er mye mer enn den forestillingen som er skapt gjennom turisme og enkelte medier. Kulturen er rik, variert og i stadig utvikling. Hun sier at det kulturelle samiske feltet både er moderne og kult, og at det er god plass til mangfold i kulturen.

Tenk over:

Hva er viktig for deg i din kultur?
Hvordan kan du bruke kulturuttrykk som inspirasjon til produktutvikling?

Kilder

Doga (2018). Ramona Salo Myrseth: Den samiske halvtimen. Hentet 7. august 2020 fra https://doga.no/aktiviteter/dogas-priser/merket-nykommer/vinnere-av-doga-merket-nykommer/vinnere-av-doga-merket-nykommer-2018/den-samiske-halvtimen/

Relling, I. T. (2019). Subjektet. Jeg vil formidle min egen historie uten press om å skulle representere en hel kultur. Subjekt. Hentet 7. august 2020 fra https://subjekt.no/2019/05/15/jeg-vil-formidle-min-egen-historie-uten-press-om-a-skulle-representere-en-hel-kultur/

Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Inger Gilje Sporaland.
Sist faglig oppdatert 05.08.2020

Læringsressurser

Kultur og tradisjon