Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Et dukkehjem før og nå

Hvorfor skrev Henrik Ibsen det verdenskjente dramaet Et dukkehjem? I denne oppgava skal du både utforske konteksten til dramaet, lese et utdrag og øve på å skrive akademisk. I tillegg skal dere diskutere en moderne dansk versjon av Ibsens skuespill.

Del 1: Kontekst

For å forstå hvorfor Henrik Ibsen skrev Et dukkehjem, er det nyttig å vite litt om konteksten til stykket. Vi skal derfor se på

 • samfunnsforhold på 1800-tallet

 • hvordan Ibsen ble påvirka av personer fra egen samtid, som

  • Camilla Collett

  • Laura Kieler

  • Georg Brandes

  • Susanna Ibsen

  • J.S. Mill

  • Bjørnstjerne Bjørnson

A) Samfunnsforhold på 1800-tallet

Se videoen om Camilla Colletts liv over og svar på hva den sier om

 • forskjeller i rettigheter i lovverket mellom kvinner og menn på 1800-tallet

 • hvordan kvinnene i borgerskapet levde

 • hva som begrensa kvinners frihet og selvstendighet på 1800-tallet

B) Hvordan ble Ibsen påvirka av andre?

Les teksten "Bakgrunnen for Et dukkehjem" av Vigdis Ystad. Målet er at du skal forstå hvordan disse personene kan ha påvirka Ibsen til å skrive et drama om Noras vei til selvstendighet:

 • Camilla Collett

 • Laura Kieler

 • Georg Brandes

 • Susanna Ibsen

 • J.S. Mill

 • Bjørnstjerne Bjørnson

Her er et forslag til hvordan dere kan løse oppgava:

 1. Ha navna foran deg i et dokument eller på et ark. Mens du leser, skal du skrive ned hvordan personene påvirka Ibsen ved siden av navna.

 2. Sitt i grupper. Legg vekk det dere har notert og fortell hverandre muntlig hvordan de seks personene over kan ha påvirka Henrik Ibsen.


Del 2: Innføring i Et dukkehjem

Dere skal lese de siste sidene i dramaet. Men hva er det som har skjedd på de første sidene? Se filmen under for ei innføring i hva som skaper konflikten mellom Nora Helmer og ektemannen Thorvald:

Del 3: Les Et dukkehjem

Sitt sammen i par. En av dere spiller rollen som Helmer, den andre rollen som Nora. Du finner et modernisert utdrag av siste del av stykket på Norgeshistorie.no.

 1. Les stykket høyt i para.

 2. Samarbeid om å markere alle sitater som

  • forklarer hvorfor Nora drar

  • viser at Thorvald ser på Nora som et lite barn, ikke et voksent og selvstendig menneske

Del 4: Diskuter teksten

Diskuter funna dere gjorde i del 3b. i plenum. Ta utgangspunkt i disse spørsmålene:

 1. Hvordan viser sitater fra dette utdraget at Nora har rett i at hun blir behandla som ei dukke?

 2. Hvordan viser dette utdraget at Ibsen var inspirert av typiske opplysningsidéer som individualisme, frihet og lykke?

Del 5: Skriv om teksten

Nå skal du øve deg på å skrive to avsnitt om Et dukkehjem. Målet med denne oppgava er å

 • øve på å bruke sitater for å begrunne påstandene dine

 • øve på å bake sitater elegant inn i teksten din

 • øve på å henvise til forskning på korrekt måte

Du skal skrive to avsnitt:

 1. Det første avsnittet skal handle om hva som er temaet i Et dukkehjem. Her er det viktig at du begrunner påstandene dine ved å bruke sitater fra utdraget.

 2. Det andre avsnittet skal handle om hva og hvem som inspirerte Henrik Ibsen til å skrive Et dukkehjem. I dette avsnittet skal du

  • vise hvordan samfunnsforholdene på 1800-tallet er en årsak til at Ibsen skrev stykket

  • bruke Vigdis Ystads artikkel til å vise hvordan ulike personer kan ha inspirert Ibsen

Hjelp til skriveoppgaven

Vedlagt finner du en modelltekst som kan hjelpe deg til å skrive gode avsnitt. I presentasjonen under finner du forklaringer til modellteksten som viser deg hva som skaper flyt i teksten, og hvordan du bruker sitater og kilder riktig.

Filer

Del 6: En moderne kortfilm om Nora

A doll's house av den danske regissøren Tobias Gundorff Boesen er ei modernisering av Ibsens skuespill.

Diskuter i grupper:

 1. Hvordan blir Henrik Ibsens tema i Et dukkehjem aktualisert i denne kortfilmen?

 2. I Ibsens Et dukkehjem møter vi aldri Helmer og Noras barn. Hvilken funksjon har dattera i kortfilmen?

 3. I filmomtalen står det: "Filmen er en moderne parafrase over Henrik Ibsens klassiske historie om Nora og Helmer – en historie, der set i lyset af vores moderne præstationssamfund har fået ny betydning." (Ekkofilm, u.å.). Hva kan det bety? Er dere enige i denne omtalen av filmen?

Kilder

Ekkofilm (u.å). Et dukkehjem. Henta fra https://www.ekkofilm.dk/shortlist/film/et-dukkehjem/

CC BY-SASkrevet av Åsa Abusland.
Sist faglig oppdatert 22.02.2022

Læringsressurser

Opprøret mot autoritetene!