Hopp til innhold

Oppgave

Tung tids tale i to ulike kontekster

Diktet "Tung tids tale" av Halldis Moren Vesaas ble skrevet under andre verdenskrig. Under koronaepidemien brukte Yrkesorganisasjonenes sentralforbund diktet i en kampanje. Hva er det ved diktet som gjør det aktuelt når Norge havner i kriser?

Del 1: Tung tids tale i koronakrisa

Yrkesorganisasjonenes sentralforbund (YS) er en organisasjon med over 200 000 medlemmer. Mange av medlemmene jobber i såkalte samfunnskritiske yrker. Da landet ble stengt ned på grunn av koronautbruddet i 2020, lanserte YS videoen over.

A. Førsteinntrykk

Se filmen fra Yrkesorganisasjonenes sentralforbund over. Diskuter deretter i par:

  1. Hva er førsteinntrykket deres av tekst og film? Hva vil denne filmen fortelle deg?

  2. Forstår dere diktet som blir lest opp? Hva er budskapet i det?

B. En gang til

Jobb i par:

  1. Se filmen en gang til. Ha samtidig diktet "Tung tids tale" foran dere. Dere kan finne det på side 61 i samlinga Tung tids tale: dikt på nb.no.

  2. Skriv ned med egne ord det dere mener er temaet/budskapet i diktet.

  3. Diktet er bygd opp rundt en sentral metafor. Hvilken? Og hvorfor nettopp denne?

  4. Legg merke til de personlige pronomenene i diktet. Strek under dem og diskuter hvilken funksjon de har.

  5. Stemmen i diktet snakker direkte til et "du". Hvem mener dere dette er når dere ser filmen fra YS?

  6. Hvorfor tror dere nettopp dette diktet, fra 1945, ble brukt i kampanjen fra YS da Norge stengte ned?

Del 2: Tung tids tale under krigen

Nærbilde av Halldis Moren Vesaas. Foto.

Halldis Moren Vesaas skrev diktet "Tung tids tale" under andre verdenskrig. Det fikk ny aktualitet under koronakrisa.

Diskuter i grupper

  1. Vurder diktet til Halldis Moren Vesaas i den konteksten det kom ut i. Hvilket budskap tror dere hun ønsker å formidle til det norske folk i 1945?

  2. Sammenlikn krigen og koronakrisa som kontekst for diktet. Hvilke likheter ser du mellom 1945 og 2020?

Sist faglig oppdatert 01.02.2022
Skrevet av Åsa Abusland

Læringsressurser

Realistisk litteratur 1945–1980

Oppgaver og aktiviteter