Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Kulturkampen på 30-tallet i kontekst

I denne skriveoppgava skal du velge mellom to oppdrag. Du skal enten sammenlikne kulturdebatten på 30-tallet med realismen på 1800-tallet, eller reflektere over om du som ungdom har noe å gjøre opprør mot i dag.
Studenter som protesterer mot økonomiske kutt i Roma. De har hendene i været. Noen bærer flagg og plakater. De roper slagord. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Når du har utforska kulturdebatten på 1930-tallet, Sigmund Freuds betydning for litteraturen og konflikten mellom ytringsfrihet og krenkinga av folks religiøse verdier, skal du bruke kunnskapen din i ei skriveoppgave:

Velg ei av skriveoppgavene under. Den ene skuer bakover til realismen på 1870-80-tallet, mens den andre ser framover mot dagens samfunn. Du skal skrive cirka 800–1000 ord.

Oppgave 1. Sammenlikn kulturdebatten på 30-tallet med den kritiske realismen

Portrett av Henrik Ibsen. Foto.

30-tallets frihetsprosjekt og opprør mot autoritetene kan på mange måter sammenliknes med de realistiske forfatternes prosjekt på 1870- og 80-tallet. De ønska å vise hvordan samfunnets skjulte moral ødela individets muligheter for frihet og lykke.

Skriv en fagartikkel eller et essay med tittelen "Opprøret mot den konservative autoriteten". I teksten skal du sammenlikne tekstene fra de kulturradikale forfatterne med tekstene fra realismen. Du skal bruke konkrete eksempler, gjerne sitater, i teksten din.

Det er viktig at du reflekterer over, og viser kunnskap om, tekstenes kontekst i svaret ditt.

Oppgave 2. Hvilke konservative krefter skal dere gjøre opprør mot?

Finnes det en tilsvarende kulturkamp i dag? Mange har pekt på at dagens ungdomsgenerasjon mangler opprørstrang. De blir kalt for "Generasjon prestasjon" eller "Generasjon flink". De jobber hardt med skolen, drikker mindre og tilbringer gjerne tid med foreldre. Har dagens ungdom akseptert foreldregenerasjonens syn på verden?

Kanskje tenker du at dette ikke stemmer – du er ikke enig i foreldregenerasjonens konservative verdier, og du er stadig i kamp for å endre holdningene deres.

Skriv et essay eller en fagartikkel med tittelen "Hvem skal vi gjøre opprør mot?" der du reflekterer over hvordan tida har forandra seg siden de kulturradikale forfatterne angrep seksualmoralen, oppdragerstilen og kristendommen på 30-tallet. Pek også på eventuelle likhetstrekk du ser.

Det er viktig at du reflekterer over, og viser kunnskap om, hvordan synet på sex, kristendom og oppdragelse har forandra seg siden 30-tallet. Bruk sitater fra konkrete tekster fra for eksempel Arnulf Øverland, Sigurd Hoel og Aksel Sandemose for å få til dette.

Tre elever sitter rundt et bord med laptoper og prater ivrig. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Relatert innhold

Kan dagens generasjon egentlig forstå Jens Bjørneboes tekst "Om formyndermennesket"? Eller har dere ikke noen å gjøre opprør mot lenger?

Realismen er både en litterær epoke og en skrivestil.

CC BY-SASkrevet av Åsa Abusland.
Sist faglig oppdatert 29.11.2021

Læringsressurser

Realistisk litteratur i Norge 1900–1945