Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

"Du må ikke sove" – fremdeles aktuelt?

Arnulf Øverland advarte mot nazismen da han i 1937 skrev diktet “Du må ikke sove”. Er diktet fremdeles aktuelt?

Når vi leser Arnulf Øverlands dikt "Du må ikke sove", kan vi bli imponert over hvor forutseende han var. Han skrev det før andre verdenskrig, altså før vi visste om konsentrasjonsleirene og Holocaust.

Del 1: Hva vet dere om diktet og konteksten?

Diskuter i grupper:

 1. Har dere hørt, eller hørt om, diktet "Du må ikke sove"? Hva vet dere om diktet?

 2. Hva vet dere om den konteksten diktet kom ut i? Hvorfor blir 1930-tallet ofte karakterisert som "en dramatisk tid for Europa"?

 3. Hva er kommunisme, fascisme og nazisme?

Del 2: Les og lytt til diktet

Ha diktet "Du må ikke sove" foran deg. Du kan finne det i diktsamlinga Den røde front på Nasjonalbiblioteket.

Finn deretter fram Øverlands egen opplesning av diktet på NRK. Lytt til opplesninga mens du leser.

Svar deretter på disse spørsmålene aleine:

 1. Legg merke til hvordan Øverland leser diktet. Hvilke ord vil du bruke om måten han leser på?

 2. Beskriv stemninga i diktet. Hvordan synes du den er?

 3. Hva vil du si er budskapet i diktet?

 4. Hvem mener du "jeg" og "de" er i diktet? Begrunn svaret ditt.

 5. Diktet er sterkt appellativt, det maner til motstand. Hvilke virkemidler synes du får fram dette budskapet?

 6. Øverland var kommunist. Ei verselinje viser dette. Klarer du å finne denne?

 7. Klarer du å finne en allusjon i diktet? Hvilken funksjon har denne?

Del 3: Diskuter diktet i grupper

 1. Gå gjennom svara deres i grupper.

 2. Diskuter om hele eller deler av diktet kan være aktuelt i dag.

Ny aktualitet

En sterkt prega flyktning bærer barna sine fra en gummibåt og på land. Foto.

I 2018 framførte Eline Ruud Kristiansen diktet til Arnulf Øverland i modernisert versjon under UKM-festivalen (Ungdommens kulturmønstring).

Du kan se framføringa på UKM-TV.

Oppgave 2

 1. Hva er budskapet i Eline Ruud Kristiansens dikt?
 2. Hvilken effekt har det at hun bruker Øverlands egne ord i teksten sin?
 3. Sammenlikn budskapet i Øverlands og Ruud Kristiansens dikt og diskuter teksten i kontekst. Kom gjerne inn på disse spørsmålene:

  • Hvilke sider ved samfunnet på 30-tallet er det Øverland mener folket må våkne opp og se?

  • Hvilke samfunnsproblemer peker Eline Ruud Kristiansen på når hun sier "Du må fortsatt ikke sove"?

Litteratur

Øverland, A. (1937). "Du må ikke sove" fra Den røde front. Oslo, Tiden 1937.

Relatert innhold

Dikt kan være samfunnskritiske. "Du må ikke sove" av Arnulf Øverland er fremdeles aktuelt i dag.

CC BY-SASkrevet av Åsa Abusland.
Sist faglig oppdatert 29.11.2021

Læringsressurser

Realistisk litteratur i Norge 1900–1945