Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Krig endra Nordahl Grieg

Hvordan påvirka krigserfaringene Griegs diktning? Sammenlikn de to dikta "Til ungdommen" (1936) og "Øya i ishavet" (1942)
Mannskapet på Vingtor 2 i mai 1942 etter den første spesialoperasjonen deres i Norge. Pilot Finn Lambrechts står med sigarett under flagget, forfatter Nordahl Grieg er nummer to fra høyre. Alle sett fra venstre: Agnar Næss, Constantin Christensen, Bjørn Tingulstad, Kåre Stenwig, Finn Lambrechts, (Finn Christiansen delvis skjult bak Lambrechts), Jon Olavson Roe, Håkon Offerdal, Nordahl Grieg, Hans Rønningen. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Del 1: Les dikta

Les først diktet "Til ungdommen" (1936) og svar på spørsmålene under. Gjør deretter det samme med diktet "Øya i ishavet" (1942). Du finner dikta nederst på siden.

 1. Noter ned førsteinntrykket. Hvilke følelser og stemninger mener du diktet formidler?

 2. Hva opplever du at diktet handler om?

Del 2: Diskuter med en medelev

Når du har lest begge dikta:

 1. Hva opplever du er forskjellen mellom dem? Noter!

 2. Sammenlikn notatene dine med det en medelev har skrevet. Samarbeid deretter om å skrive minst tre setninger som beskriver likheter og forskjeller mellom dikta.

Del 3: Les litt om Grieg

Nordahl Grieg var både lyriker, romanforfatter, dramatiker, krigsreporter og politisk aktivist. For mange er han mest kjent for diktet "Til ungdommen", som ble aktualisert igjen etter terrorangrepet på regjeringskvartalet og Utøya 22. juli 2011.

Mange kjenner også til at Nordahl Grieg var motstandsmann under andre verdenskrig. I spillefilmen Gulltransporten (2022) ser vi helten Grieg som er med på å redde Norges gullreserver fra tyskerne. Grieg døde i desember 1943, da flyet han satt i ble skutt ned over Potsdam ved Berlin. Du kan lese mer i artikkelen om Nordahl Grieg i Norsk biografisk leksikon.

Grieg endrer mening

Det ikke så mange vet, er at Nordahl Griegs krigserfaringer fikk ham til å endre syn på krig. Han skrev diktet "Øya i ishavet" i 1942 som en kritikk av sine egne holdninger i diktet "Til ungdommen".

Forfatter og journalist Håvard Rem skriver blant annet dette i artikkelen "Krig endra Grieg" (Dag og tid, 2023):

Dei stalinistiske "Til ungdommen"-utopiane til den unge Grieg dikta han i sørlandsk sumaridyll i 1936. "Øya i ishavet" skreiv han som stridande ein kald krigssumar på Jan Mayen, medan tyske fly sirkla over øya. (Rem, 2023)

Del 4: Les dikta i kontekst

Nå som du vet litt om hvem Nordahl Grieg er, og har lest det Håvard Rem skriver i sitatet over, skal du lese dikta på nytt.

 1. Start med å finlese dikta.

  • Hvem er stemmen i diktet? (lyrisk jeg)

  • Hvem snakker stemmen til?

  • Hvordan er rimmønsteret?

 2. Håvard Rem hevder at Grieg skrev det ene diktet i en sommeridyll, mens det andre ble skrevet en kald krigssommer. Ser du spor av dette i dikta? Skriv ned eksempler.

  • Tips: Marker lada ord med ulike farger – for eksempel positivt lada ord med gul, negativt lada ord med blå.

 3. Klarer du å se i dikta at Grieg endra mening? Pek på ord og linjer i dikta som du mener viser dette.

  • Tips! Se spesielt på strofe 6 og 7.

Del 5: Les Håvard Rems analyse

Les (og/eller hør) artikkelen "Krig endra Grieg" i Dag og tid, der Håvard Rem skriver om hvordan Nordahl Grieg endra holdning.

 1. Hvilke tema er Håvard Rem innom i denne artikkelen? Noter ned og vis til eksempler fra teksten.

 2. Hva vil Rem oppnå med teksten sin, slik du oppfatter det?

 3. Rem sammenlikner de to dikta og peker på viktige likheter og forskjeller. Hvordan stemmer det med dine egne notater fra oppgavene over?

Relatert innhold

Diktet "Øya i ishavet" av Nordahl Grieg fra samlinga Friheten (1942).

CC BY-SASkrevet av Marthe Johanne Moe.
Sist faglig oppdatert 19.01.2023

Læringsressurser

Realistisk litteratur i Norge 1900–1945