Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Et liv i rullestol – et liv i utenforskap?

I denne ressursen skal du møte en fransk rikmann i filmen De urørlige, den norske professoren Jan Grue og ei ung dame i ei novelle av Sigrid Undset. Målet er å utforske hvordan et liv i rullestol framstilles i tekstene.

Del 1: De urørlige

Se den franske filmen De urørlige og diskuter disse spørsmålene i grupper:

 1. Hva sier Phillippe om hvorfor han valgte Driss til assistent? Hva er det han liker ved ham?

 2. Hvorfor tror dere Philippe ikke vil møte kvinnen han har brevveksla med i flere måneder? Og hva sier dette om hvilket syn han har på seg selv?

 3. Hvordan mener dere livet som funksjonshemma framstilles i denne filmen? Vis til konkrete eksempler i svaret.

 4. Vil dere si at filmen tematiserer utenforskap på noen måte? Begrunn svaret.

Del 2: Jan Grue – Hvis jeg faller

Boka Hvis jeg faller vant Jan Grue P.O. Enquists pris, 2021. Den handler om hans eget liv og de utfordringene han har møtt fordi han har ei funksjonshemming. Utdraget du skal lese under, handler om sårbarhet, og om hva som skjer "hvis jeg faller".

Relatert innhold

Les utdraget. Gjør først disse oppgavene aleine:

 1. Prøv å gjenfortelle med egne ord hva denne teksten handler om.

 2. Jan Grue forteller om en episode der han er i en nesten-ulykke med bilen sin. Denne episoden venta han lenge med å fortelle andre om. Hvorfor det?

 3. Hva mener Grue med at "livet mitt er en prototyp", og at han er "sårbar"?

 4. Trekk fram minst to sitater som du mener viser hvordan Jan Grue mener andre ser på ham.

 5. Forstår du hvorfor replikken fra to menn på en spillfestival gjør Grue så oppskaka?

Diskuter i grupper:

 1. Gå gjennom spørsmål a–e. Har dere forstått teksten likt?

 2. Diskuter dette sitatet mot slutten av utdraget. Hva kan det bety? "Den er der, denne doble følelsen av evig fare, den følger etter meg og venter foran meg på veien. Stemmen som sier: Hvis jeg faller."

 3. Mener dere at denne teksten handler om utenforskap? Begrunn svaret ved å vise til to–tre tekstsitater.

Del 3: "Vanfør" av Sigrid Undset

Sigrid Undset er mest kjent for den historiske romantrilogien sin om Kristin Lavransdatter, men hun skrev også noveller fra samtida. Nå skal du lese ei novelle der du møter en karakter som sitter i rullestol.

Relatert innhold

I novella "Vanfør" av Sigrid Undset møter du en ung kvinne som er funksjonshemma.

Jobb aleine:

 1. Hvordan vil du karakterisere livet til hovedpersonen?

 2. Hva er det hun savner og mener hun aldri kommer til å få i livet sitt?

 3. Hvilke tanker har hun om sin egen verdi? Begrunn med et tekstsitat.

 4. Hvordan mener hun at omverdenen ser på henne? Begrunn med et tekstsitat.

 5. Hvordan tolker du den siste setninga i novella? "Er jeg både ond og unyttig?"

 6. Mener du at denne novella handler om utenforskap?

Del 4: Diskuter tekstene

A. Diskuter tekstene i grupper:

 • Hvilken tekst mener dere har den mest positive framstillinga av livet som funksjonshemma? Begrunn.

 • Handler alle tre tekstene om utenforskap? Sammenlikn tekstene og vurder spørsmålet.

 • Hva i Sigrid Undsets tekst viser at den er skrevet i første halvdel av 1900-tallet? Kunne livet som funksjonshemma like gjerne vært beskrevet på denne måten i dag? Utdyp svaret.

 • Hvor ofte ser dere funksjonshemma karakterer i film, serier eller bøker? Hvordan kan en slik representasjon påvirke utenforskap?

Relatert innhold

Hvordan er det å oppleve diskriminering eller rasisme på grunn av hvem du er og hvordan du ser ut? Dette snakkes om i en podkastepisode om utenforskap.

Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Åsa Abusland.
Sist faglig oppdatert 03.12.2021

Læringsressurser

Realistisk litteratur i Norge 1900–1945