Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Ære og skam i Kristin Lavransdatter og i Hva vil folk si

Både trilogien om Kristin Lavransdatter og filmen Hva vil folk si handler om ære, skam og ulovlig kjærlighet. I tillegg står forholdet mellom far og datter sentralt. I denne oppgava skal dere sammenlikne de to tekstene og vurdere om ulovlig kjærlighet har en plass i dagens frigjorte samfunn.

Del 1. Hva vil folk si

Se filmen Hva vil folk si. Diskuter deretter:

 1. Hvordan vil dere karakterisere forholdet mellom far og datter i filmen?

 2. Hvordan er forholdet mellom far og mor?

 3. Hvordan utfordrer Nisha foreldrenes syn på skam og ære?

 4. Hva slags inntrykk får dere av Nishas far? Hvorfor handler han slik han gjør, tror dere?

 5. Hvilken rolle mener dere skam og ære har i filmen?

En undersøkelse om foreldreskap og sosial kontroll

I en rapport fra 2019 skriver Fafo:

Såkalt negativ sosial kontroll regnes i dag som et alvorlig samfunnsproblem, og forebygging og bekjempelse har vært høyt prioritert både av dagens og tidligere regjeringer. [...] [A]nalysene tyder på at flertallet av foreldregenerasjonen blant innvandrere fra Pakistan, Somalia og Sri Lanka – i likhet med mange andre innvandrergrupper fra land i det globale sør – ikke overraskende formidler langt mer konservative holdninger til sine barn i spørsmål om kjønn, seksualitet og relasjoner enn den norske befolkningen for øvrig.

[...]

Et betydelig mindretall av ungdommer med foreldre fra disse landene rapporterer også om det som må kunne regnes som alvorlige foreldrerestriksjoner, i form av at de sjelden får lov til å være sammen med venner, eller at foreldrene ikke vil at de skal omgås noen av det motsatte kjønn. Slike restriksjoner er nært knyttet til familiens kulturelle og religiøse verdiorientering, men også til sosioøkonomiske forhold. Både foreldrenes utdanning og sysselsetting har betydning, men denne effekten er mye svakere enn effekten av folks kulturelle og religiøse orientering.

Kilde: Bjørnseth, M. & Friberg J. H. (2019). Migrasjon, foreldreskap og sosial kontroll. (Fafo-rapport 2019:01). Fafo. https://www.fafo.no/zoo-publikasjoner/fafo-rapporter/item/migrasjon-foreldreskap-og-sosial-kontroll

Del 2. Kristin Lavransdatter

Kransen er første bind i Sigrid Undsets trilogi om Kristin Lavransdatter. Handlingen er lagt til 1300-tallets Norge, og vi får oppleve Kristins oppvekst på en gård i Gudbrandsdalen. Hun har et svært godt forhold til faren Lavrans, men forholdet blir satt på prøve da hun nekter å gifte seg med den faren har valgt ut til henne. I stedet forelsker hun seg i ridderen Erlend.

Steg 1. Første møte mellom Kristin og Erlend

Se filmen fra 00:43:00 –00:50:00

 1. Prøv å beskrive følelsene som oppstår første gang Kristin og Erlend får øye på hverandre.

 2. Kristin er lovet bort til Simon Darre. Et forhold mellom Kristin og Erlend er derfor vanskelig og går på æren løs. Hvorfor tror dere den forbudte kjærligheten er et tema som alltid har fengslet mennesker?

Steg 2. Lidenskap, tvil og skam

Relatert innhold

Les utdragene fra Kristin Lavransdatter (over). Flere av utdragene består av dialoger. Fordel gjerne roller og les disse høyt i klassen.

Diskuter deretter disse spørsmåla i grupper:

 1. Hvordan vil dere karakterisere forholdet mellom Kristin og faren i utdragene? Begrunn ved å vise til tekstsitater.

 2. Hvilket inntrykk får dere av Kristin? Og hvilket inntrykk får dere av faren hennes, Lavrans?

 3. Hvilke ulike valgmuligheter har Kristin i den situasjonen hun er i?

 4. Hva er argumentene til broder Edvin og faren for at hun bør velge plikten framfor kjærligheten?

 5. Hvordan argumenterer hun overfor seg selv og sin far for at hun skal få Erlend?

Del 3. Sammenlikn boka og filmen

To figurer som holder to tråder mellom seg, en tråd i hver hånd, og beveger dem som i bølger. På den ene står det tekst 1, på den andre tekst 2.
Åpne bilde i et nytt vindu

Jobb aleine:

 1. Sammenlikn forholdet mellom far og datter i de to tekstene. Skriv ned både likheter og forskjeller.

 2. Hvordan tematiserer tekstene skam og ære? Vis til eksempel.

 3. Romanserien om Kristin Lavransdatter ble skrevet i periode vi i litteraturhistorien kaller nyrealismen. Et typisk kjennetegn var at bøkene tematiserte valg. Den ble derfor kalt en etisk realisme. Vis hvordan dette kommer til syne i både utdragene du har lest og filmen du har sett.

Jobb i grupper:

Sammenlikn svara deres.

Del 4. Skriv om tekstene

Skriv en tekst på 500–800 ord. Teksten din skal bestå av

 • ei kort innledning som presenterer tekstene

 • et avsnitt der du sammenlikner tekst i kontekst i tekstene

 • et avsnitt der du viser hvordan tekstene tematiserer valg, skam og ære

 • ei avslutning der du reflekterer fritt over tekstenes temaer

Bruk gjerne modellteksten under til hjelp når du skal sammenlikne tekstene. Det er et godt avsnitt der stemmen til Jamal i romanen Tante Ulrikkes vei blir sammenlikna med stemmen til Samuel Massie i biografien Hold fast!

Del 5. Ulovlig kjærlighet – gått ut på dato?

Diskuter disse to spørsmåla i klassen:

 1. Hvorfor fenger temaet ulovlig kjærlighet så mange?

 2. Bortsett fra i enkelte konservative religiøse miljøer, fins det egentlig ulovlig kjærlighet i Norge lenger? Kan ikke alle bli sammen med hvem de vil i vårt frigjorte samfunn?

Relatert innhold

Den norrøne kulturen var en æreskultur. Men hva fører til ære og skam i det moderne Norge?

Som nyrealistisk forfatter var Sigrid Undset (1882-1949) opptatt av etiske problemstillinger og historiske beretninger.

CC BY-SASkrevet av Åsa Abusland og Mairi Macdonald.
Sist faglig oppdatert 06.12.2021

Læringsressurser

Skam og ære