Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Er det umoderne å skamme seg?

Skam er en vanskelig følelse å kjenne på – følelsen av at du bare vil forsvinne fra de andres blikk og grave deg ned. I denne oppgava skal dere diskutere egne skamfølelser, lese et utdrag fra Karl Ove Knausgårds debutroman Ute av verden og diskutere en kronikk skrevet av en som mener skam er bra.
Ung kvinne ligger på senga med hendene over ansiktet. Svart-hvitt-foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Del 1: Hva er skam?

Diskuter i grupper:

 1. Hva er skam?

 2. Kan du komme på noen episoder der du har følt skam? Del med de andre om du er komfortabel med å fortelle om det.

 3. Dukker skamfølelsen ofte opp hos dere? Hva er det i så fall som utløser det?

 4. Diskuter sitatene fra Finn Skårderud og Jean Paul Sartre under. Hva betyr de? Er dere enige i det de skriver?

Jean Paul Sartre om skam:

”Skammen er en skam over seg selv overfor den andre, de to strukturene er uatskillelige.” Skammens vesen er knyttet til selviakttakelsen, å se seg selv med andres blikk. Den akutte skammen utløser en kroppslig lengsel etter å bli borte, å dekke seg til og ”å synke i jorden”.

(Skårderud, 1998, s. 137)

Finn Skårderud om skam:

Er det umoderne å skamme seg?

Jeg vil anvende dette spørsmålet som springbrett for å diskutere hvordan skammen endres i kulturen. I min fortolkning forsvinner ikke skammen i det moderne, men den blir mindre synlig som en kollektiv samtale om rett eller galt, godt eller dårlig. Beretningen om vestlig moderne skam er ikke beretningen om en tapt skam, men om en transportert skam. Det er en transport fra kollektiv norm til mer individualiserte normer, mot den individuelle psykologien. Skammen privatiseres. En slik transport kan bety at vi mister det tradisjonelle språket om den. Det kan bety at skammen blir tausere og mer ensom. At skammekroken ikke finnes i klasserommet, betyr ikke at eleven ikke skammer seg.

(Lamark, A. 2018)

Del 2: Skam i Ute av verden av Karl Ove Knausgård

Nå skal dere lese de første sidene av romanen Ute av verden (1998). Hovedpersonen i romanen er den unge mannen Henrik Vankel som flytter fra Sør-Norge til Nord-Norge for å jobbe som lærervikar. Henrik er en mann som ofte kjenner på skam og selvhat.

Se gjerne intervjuet med Karl Ove Knausgård for ei innføring i hva Ute av verden handler om:

A. Jobb aleine

Les utdraget under. Mens du leser, skal du notere ned

 • setninger som viser at Henrik Vankel kjenner på skam

 • hva som utløser skamfølelsen

B. Samarbeid i par eller grupper

 1. Sammenlikn svara deres.

 2. Diskuter: Har Henrik Vankel grunn til å føle skam i de ulike passasjene av boka? Er det noen av tankene og hendelsene som er skamfulle, eller er skamfølelsen hans helt grunnløs?

 3. Hvilken rolle spiller "de andres blikk", altså tanken på hvordan andre mennesker oppfatter ham, for Henriks skamfølelse? Begrunn ved å vise til minst ett sitat.

 4. Utdraget viser at følelsen av skam skaper kroppslige reaksjoner hos Henrik Vankel. Hvordan?

 5. Kan dere kjenne dere igjen i utdraget på noe som helst vis? Eller er det gammeldags og umoderne å skamme seg? Begrunn svaret og vis til egne følelser og/eller opplevelser.

Del 3: Håvard Tjora om skam

Les kronikken "Skam i en skamløs tid" av Håvard Tjora på NRK Ytring.

Jobb i grupper:

 1. Hva er hovedsynet i kronikken?

 2. Er dere enige i hovedsynet til Tjora? Diskuter i gruppa.

 3. Hvorfor tror dere Tjora har kalt kronikken "Skam i en skamløs tid"? Betyr det at vår tid er skamløs, og at skammen er gått ut på dato?

Del 4: Skriv en tekst om skam

Velg en av oppgavene under:

 1. Skriv en tekst på cirka 400 ord der du viser hvordan følelsen av skam dominerer livet til Henrik Vankel, hovedpersonen i romanen Ute av verden. Bruk sitater for å begrunne. Se gjerne på presentasjonen under om hvordan du baker sitatene inn i teksten din.

 2. Skriv et kort essay (cirka 500 ord) der du reflekterer over hvilken rolle skam spiller i dagens samfunn. Ta utgangspunkt i de to vedleggene over.

Relatert innhold

Den norrøne kulturen var en æreskultur. Men hva fører til ære og skam i det moderne Norge?

Revygruppa på Elvebakken videregående skole snakker sammen om hva de mener om skam og ære.

Kilder

Lamark, A. (2018, 8. september). Skam. Psykoterapi og frihet på Psykologtidsskriftet.no. Henta fra https://psykologtidsskriftet.no/fra-praksis/2018/09/skam.

Sitatet fra Jean Paul Sartre er henta fra Finn Skårderuds bok Uro (1998), utgitt ved Oslo: Aschehoug.

CC BY-SASkrevet av Åsa Abusland.
Sist faglig oppdatert 17.01.2022

Læringsressurser

Skam og ære