Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Profilmodernismen

På 1960-tallet debuterte en yngre og mer leken generasjon lyrikere i Norge. De såkalte profilmodernistene ville ta et oppgjør med det de så på som en symboltung og alvorsprega etterkrigslyrikk.
Portrett av forfatteren Jan Erik Vold

Profilmodernistene var ei gruppe venstreorienterte unge studenter, skribenter, forfattere og intellektuelle som alle var tilknytta litteraturtidsskriftet Profil. I dette tidsskriftet publiserte de både egne tekster, oversettelser, intervjuer og litteraturteoretiske artikler. Profil-forfatterne eksperimenterte med både prosa og lyrikk, og de lanserte ei ny form for modernisme: profil-modernismen eller nyenkel diktning.

Profil-lyrikerne henta inspirasjon blant annet fra østlig haikudiktning, og de skrev dikt med hverdagslige og konkrete motiv. Språklig lot de seg inspirere av hverdagsspråk, sjargong, poptekster og reklamespråk. Kjente Profil-lyrikere er Jan Erik Vold (1939–), Eldrid Lunden (1940–), Einar Økland (1940–) og Paal Helge Haugen (1945–).

Oppgave 1. "Trikkeskinnediktet" sin holdning til modernismen

Jan Erik Vold: "Trikkeskinnediktet" finner du i Mor Godhjertas glade versjon : ja (1968) på s. 22–23 på Nasjonalbiblioteket

Sammenlikn Jan Erik Volds byskildring i ”Trikkeskinnediktet” og Rolf Jacobsens bydikt "Signaler" .

  • Hvordan vil du karakterisere grunnstemninga i de to tekstene? Finn noen passende adjektiv til hver tekst.

  • De fem første verselinjene kan ses på som en kommentar til typisk modernistisk lyrikk. Hvordan da? Og hva formidler Jan Erik Volds dikt om hva som kjennetegner god lyrikk?

  • Hva slags holdninger til byen og bylivet formidler tekstene?

Oppgave 2. Jan Erik Vold og Dag Solstad

Kaffekjele. Svart-hvitt-illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Forfatteren Dag Solstad satt sammen med Jan Erik Vold i redaksjonen til tidsskriftet Profil. Omtrent samtidig som Vold skrev "Trikkeskinnediktet", forfatta Solstad en kort prosatekst med tittelen "Vi vil ikke gi kaffekjelen vinger".

  1. Les teksten "Vi vil ikke gi kaffekjelen vinger" og prøv å formulere det du mener er budskapet.

  2. Sammenlikn temaet i "Vi vil ikke gi kaffekjelen vinger" med "Trikkeskinnediktet".

Relatert innhold

Oppgave 3. Forstår du profilmodernistenes prosjekt?

Oppsummer det du har jobba med i denne ressursen ved å skrive en kort tekst der du reflekterer rundt dette:

  • Hva mente profilmodernistene var galt med modernistisk litteratur?

  • Hvordan ville profilmodernistene at litteraturen skulle være?

  • Hvilke virkemidler brukte de for å få fram budskapet sitt.

Relatert innhold

Dag Solstad modernistiske novelle "Emigrantene" kan leses som en allegori. Hva kan det være en allegori over?

CC BY-SASkrevet av Jorunn Øveland Nyhus, Heidi Mobekk Solbakken og Åsa Abusland.
Sist faglig oppdatert 18.02.2022

Læringsressurser

Modernisme etter andre verdenskrig