Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

To angrep på modernismen

Etter andre verdenskrig valgte mange forfattere å skrive modernistisk. De eksperimenterte med både form og innhold. I løpet av 50- og 60-tallet ble modernismen kritisert av Arnulf Øverland og Dag Solstad

Del 1. Øverland om modernistisk lyrikk

A. Jobb aleine

Du finner Øverlands tale "Tungetale fra Parnasset" i boka I beundring og forargelseNB.no. Les fra s. 227–230.

 1. Gjenfortell med egne ord hva Øverland mener er galt med modernistisk kunst.

 2. Hva vil du si er det viktigste virkemiddelet Øverland bruker i sitt angrep på modernistene? Kom med eksempler.

 3. Hva mener Øverland er god diktning?

Fire kvinner framstilt i kubistisk stil. Maleri.

B. Jobb i grupper

 1. Sammenlikn svara deres i del A.

 2. Se på bildet av Pikene fra Avignon av Pablo Picasso. Diskuter hva dere tror Arnulf Øverland syntes om dette.

 3. Les Øverlands ord om Picassos kunst på s. 216–217 på NB.no

 4. Er dere enige i noe av kritikken til Arnulf Øverland?

Del 2. Dag Solstad om modernismen

Portrett av Dag Solstad. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Dag Solstad debuterte som modernistisk forfatter med novellesamlinga Spiraler i 1965. Men to år seinere hadde han skifta retning. I boka Svingstol slutter han å skrive symbolsk. I stedet skriver han enkle og hverdagslige tekster.

Den første teksten i samlinga heter "Vi vil ikke gi kaffekjelen vinger". Den kan ses på som et litterært program for Solstads videre forfatterskap og et oppgjør med modernismen.

Oppgjøret til Solstad er langt fra så direkte og enkelt å forstå som Øverland sitt. Klarer dere å knekke koden?

En kaffekjele. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

A. Jobb aleine

 1. Les kortprosateksten "Vi vil ikke gi kaffekjelen vinger" (under).

 2. Var teksten vanskelig å forstå? Ikke fortvil! Du trenger ikke forstå alt, men kanskje du forsto noe? Skriv ned det du mener er budskapet i den korte teksten.

 3. Var det noe du absolutt ikke forsto? Noter ned.

B. Jobb i grupper

 1. Diskuter svaret deres på oppgave b) og c) over.

 2. Denne teksten er et oppgjør med modernismen. Forstår dere hva det er ved modernistisk litteratur Solstad kritiserer?

 3. Forstår dere hva slags type litteratur Dag Solstad ønsker å skrive?

 4. Gå videre og les teksten "Språk", som kommer etter "Vi vil ikke gi kaffekjelen vinger". Diskuter deretter hvordan Dag Solstad viderefører tankene fra sitt litterære program i denne teksten.

Relatert innhold

Del 3. To angrep på modernismen oppsummert

Skriv en tekst på ca. 300 ord uten å bruke hjelpemidler. Målet er å formulere Øverland og Solstads tanker med egne ord. I teksten din skal du svare på dette oppdraget:

 • Hvilke sider ved modernistisk kunst og litteratur kritisere Arnulf Øverland og Dag Solstad på 1950- og 60-tallet? Hva mente disse to at var god litteratur?

Relatert innhold

Sammenlikn "Trikkeskinnediktet" av Jan Erik Vold med "Vi vil ikke gi kaffekjelen vinger" av Dag Solstad for å forstå profilmodernismen.

CC BY-SASkrevet av Åsa Abusland.
Sist faglig oppdatert 21.01.2022

Læringsressurser

Modernisme etter andre verdenskrig