Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Sult av Amalie Skram og Karens jul av Knut Hamsun

Oppdaga du noe galt med overskrifta? I så fall stemmer det. Det var jo Hamsun som skrev Sult og Skram som skrev "Karens jul". Men nå skal du skrive "Karens jul" slik Hamsun ville ha gjort det og Sult på Amalie Skrams vis.
Til læreren

Denne oppgava er fin å gjøre etter at elevene har lest både "Karens jul" og Sult. De bør kjenne til typiske trekk ved naturalismen og modernismen.

Målet med oppgava

Målet med oppgava er å se hvordan en forfatters skrivestil henger sammen med hva hen ønsker å formidle. Hamsun skrev som han gjorde fordi han hadde et annet mål enn naturalisten Amalie Skram.

Derfor er det viktig at du setter deg inn i

 • hvordan naturalisten Amalie Skram skrev, og hvorfor hun skrev slik

 • hvordan modernisten Hamsun skrev, og hvorfor han skrev slik

Del 1:. Skrivestil og mål hos Skram og Hamsun

Sitt i grupper. Lag en punktvis oversikt over hvordan Skram og Hamsun skrev, og hva som var målet deres når de skrev. Hvis dere er i tvil, les mer om emnet i disse to artiklene:

Relatert innhold

Hva er naturalismen? Og hva skiller naturalismen fra realismen?

Som forfatter var Knut Hamsun både modernist, nyromantiker og nyrealist.

Del 2: Skriv "Karens jul" av Knut Hamsun

Nå skal du skrive den naturalistiske novella "Karens jul" av Amalie Skram om slik Hamsun ville ha skrevet den. Det vil si at du skal beholde handlinga i novella, men endre den slik:

 • Målet med novella skal ikke lenger være å kritisere samfunnets behandling av de fattige, men å vise hvordan Karens sinn blir påvirka av fattigdom, sult og kulde.

 • Fortelleren skal ikke være autoral, men personal, og den interne synsvinkelen skal ligge hos Karen (jeg-form).

 • Bruk en skrivestil som likner bevissthetsstrømmen. Eksperimenter med tegnsettinga, slik at formen på teksten din minner om et menneskes tanker.

 • Vis, gjennom skrivestil og handling, at mennesket er irrasjonelt, og at det "ofte oppstår sjelelige virksomheter av det underligste slag" (Hamsun, 1890/1994, s. 17).

Velg deg gjerne ut en mindre passasje av novella, for eksempel møtet mellom Karen og politimannen.

Del 3: Skriv Sult av Amalie Skram

Hvordan ville Amalie Skram ha skrevet Sult? Les utdraget fra starten av romanen. Velg deg deretter ut en passasje og skriv den om, slik at den blir naturalistisk i form og innhold. Du finner utdrag på Norgeshistorie. Husk:

 • Målet er ikke å skildre psykologien til den navnløse Sult-helten, men hvordan livssituasjonen hans er et samfunnsproblem.

 • Fortelleren skal være autoral i stedet for personal. Du velger selv om du vil ha refererende eller allvitende synsvinkel.

 • Du bør bruke mye plass på å skildre fattigdommen mest mulig detaljert og nøyaktig. Gjør dette i miljø- og personskildringer.

 • Bruk gjerne dialekt i replikkene.

Del 4: Les for hverandre og diskuter

 1. Les tekstene høyt for hverandre i grupper. Om dere syns noen har lyktes spesielt godt – oppmuntre hverandre til å lese foran klassen.

 2. Diskuter i plenum: Har denne skriveøvelsen hjulpet dere til å forstå hvordan skrivestil og mål henger sammen for en forfatter? Begrunn svaret ved å vise til eksempler.

Kilder

Hamsun, K. (1994). Fra det ubevidste sjæleliv. Oslo: Gyldendal. [Opprinnelig utgitt 1890]

Relatert innhold

Prøv å skrive om en scene fra kortfilmen "De hensynsløse" slik modernisten Virginia Woolf ville gjort det.

CC BY-SASkrevet av Åsa Abusland.
Sist faglig oppdatert 22.02.2022

Læringsressurser

Utenfor eller innenfor?