Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Agnar Mykle om ensomhet

Novella "Skjenselens korinter" handler om ensomhet. I denne oppgava skal du lese novella og se en dokumentar om ensomhet. Er det slik at ensomhet er tabu i dag?

Del 1: Innafor – ensomhet

A. Skriv om ensomhet

Se dokumentaren "Ensomhet". Skriv deretter en tekst der du reflekterer over spørsmålene under. Teksten skal være anonym, og du skal dele den med de andre i klassen:

 1. Synes du Vilde har grunn til å føle seg ensom?

 2. Mener du at dokumentaren tar opp et viktig problem?

 3. Når følte du deg sist ensom? Hva var årsaken?

 4. Har du venner du kan snakke om hva du vil med?

 5. Hvorfor tror du så mange synes det er skamfullt å snakke om ensomhet?

Ei jente som ser de andre går langt foran henne i skogen. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

B. Del med klassen

Be læreren lage et hefte med de anonyme tekstene deres. La alle elevene lese alle bidragene. Diskuter deretter:

 1. Var det noe av det dere leste fra klassekameratene deres som overraska dere?

 2. Har dere noen gang snakka med andre om ensomhet?

 3. Mener dere at ensomhet er tabu? I så fall – hvorfor?

 4. Vilde blir ensom fordi hun forlater hjemstedet sitt etter videregående. Er dere engstelige for at noe liknende kan skje med dere?

 5. Diskuter påstanden under:

  • Vilde er bare liksom-ensom. Dokumentaren viser ikke hva ekte ensomhet egentlig er.

Del 2: "Skjenselens korinter" av Agnar Mykle

Agnar Mykle sitter på restaurant, prater og røyker. Foto.

Nå skal dere lese novella "Skjenselens korinter" av Agnar Mykle. Novella handler om en ung gutt som må feire nyttårsaften med lillebroren sin på 10 år, mens han i virkeligheten lengter etter noe helt annet.

Du finner novella på s. 5–24 i En mann og hans vask på Nasjonalbiblioteket

A. Svar på disse spørsmålene etter at du har lest (husk å begrunne alle svar med tekstsitater):

 1. Hvorfor er hovedpersonen så misfornøyd med tilværelsen?

 2. Hva lengter han etter?

 3. Hvorfor oppsøker han båtene og folkemassen på kaia?

 4. Hvorfor tror du han blir så sint på slutten av novella?

 5. Får du sympati med hovedpersonen? Eller synes du oppførselen han viser mot lillebroren sin er helt uforståelig? Begrunn svaret ditt.

 6. Hva mener du er temaet i novella?

Unge kinesere danser på en karaokebar. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

B. Diskuter med en medelev

Sammenlikn svara deres over.

C. Novellas form

 1. Les de to første sidene. Hvilken synsvinkel er novella fortalt i?

 2. Beskriv hvordan novella er bygd opp. I forklaringa di skal du bruke orda nåtidshandling, tilbakeblikk, tankereferat, ytre handling, handlingsreferat og replikker.

 3. På side 21 får vi en beskrivelse av Svein som gjør at vi får sympati med ham. Finn eksempler på dette og bruk fagbegreper for å vise hvordan forfatteren skaper denne sympatien.

 4. Les scenen på side 22–23 nøye. Hvilke følelser vekker denne scenen i deg? Klarer du å forklare, med minst ett fagbegrep om Mykles skrivestil, hva som er årsaken til at følelsen vekkes?

 5. Slutten er litt gåtefull. Hvordan tolker du denne?

Litt hjelp på veien?
 1. Legg merke til hvordan fortelleren i novella ser på de to brødrene utenfra på den første sida i novella, mens synsvinkelen gradvis blir lagt til hovedpersonen.

 2. I første del av novella ser guttene på båtene som ankommer. Hvilket forhold er det mellom den ytre handlinga (det som skjer) i novella og tankereferatene og tilbakeblikkene. Og hvilken funksjon har lillebrorens replikker i novella?

 3. Legg merke til hvordan Sveins barnlige uskyld beskrives. Vis hvordan den ytre personskildringa av øynene og handlingene skaper sympati.

 4. Her blir det individuelt hvilke følelser som vekkes i leseren. Men legg merke til kontrasten mellom beskrivelsen av storebrorens tanker og lillebrorens glede. Hvilken funksjon har dette?

D. Aktuell i dag?

Diskuter novella i grupper. Reflekter over disse spørsmålene:

 • Er temaet i denne novella likte aktuelt i dag som på 1950-tallet? I så fall – hvorfor (ikke)?

 • Hvordan ville hovedpersonens liv vært om han levde i dag? Begrunn svaret.

E. Et brev fra storebror til lillebror

Forestill dere at hovedpersonen i novella vil unnskylde handlingen sin for lillebroren ved å skrive et brev til ham. Hva hadde han skrevet? Skriv brevet.

Gutt skriver brev med en kulepenn på hvitt papir. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Relatert innhold

Mange unge kjenner på ensomhet, men ikke så mange snakker om det. Hva er egentlig ensomhet? Hvordan påvirker ensomhet oss, og hva kan vi gjøre med det?

CC BY-SASkrevet av Åsa Abusland.
Sist faglig oppdatert 31.01.2022

Læringsressurser

Utenfor eller innenfor?