Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Emigrantene av Dag Solstad

Den modernistiske novella "Emigrantene" av Dag Solstad handler om mennesker som rømmer fra landet de kommer fra. De søker mot "det forjettede land". Men kan denne konkrete handlinga bety noe mer?
Portrett av Dag Solstad. Foto
Åpne bilde i et nytt vindu

Del 1: Aktiv lesing av novella

Les novella "Emigrantene" av Dag Solstad. Du finner den på NB.no.

Dere skal lese med "stopp". For hvert stopp får dere ei oppgave å svare på. Det er aller best å skrive svaret på et ark, siden dere skal bytte kommentarene med en medelev etter at dere har lest novella.

Første del

Les fram til side 8 til setninga som slutter med ", (...) fatter sympati med oss og slipper oss inn?" Svar deretter på spørsmålene og skriv ned svara på arket ditt:

 1. Hva er førsteinntrykket ditt av jeg-personen og emigrantene?

 2. Hvorfor mener jeg-personen at håp er så viktig for mennesket?

Andre del

Les fram til side 10 til setninga "Da hadde vi blitt der vi var, hvor vi hører hjemme."

 1. Hvilket inntrykk får du av kontrolløren?

 2. Og hva med "det forjettede land"? Hvordan virker det på deg?

Tredje del

Les fram til side 11 til setninga "Kontrolløren etter avvisningen av de ovennevnte emigranter."

 1. Beskriv livet til emigrantene.

 2. Hvorfor fortsetter emigrantene å reise til "det forjettede land" selv om de vet de ikke kommer inn?

Fjerde del

Les resten av novella.

 1. I del 2 skrev du om inntrykket ditt av "det forjettede land". Utdyp nå etter å ha lest hele novella.

 2. Forfatteren kommer med en anmerkning til sin egen tekst. Han skriver at han holder med emigrantene. Hva er det ved emigrantenes livsinnstilling forfatteren hyller?

Femte del

Skriv fritt i fem minutter:

Kan denne novella handle om noe mer enn bare emigranter som ikke slipper inn i et land? I så fall – hva?

To elever i et klasserom snakker sammen. De har oppslåtte bøker og et penal foran seg på pulten. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Del 2: Del og diskuter

 1. Bytt det du har skrevet om "Emigrantene" med en medelev. Les hverandres tekster. Strek under det du liker ved medeleven sin tekst.

 2. Les høyt for de andre elevene det som imponerte deg ved medeleven din sin tekst. Fortell hvorfor du likte nettopp dette.

Del 3: En dypere forståelse av novella

Vi kan lese novella som en . Vil du ha en forklaring på begrepet, kan du se på forfatteren Gro Dahles forklaring over.

Det vil si at novella ikke nødvendigvis bare handler om emigranter og det å være på flukt. Dette er nemlig novellas motiv, mens temaet er noe helt annet. Hva kan det i så fall være? Hva er det forfatteren vil fortelle oss med denne gåtefulle teksten?

Skriv først alene:

 1. Studer alle tekstpassasjene som handler om håp og lengsel. Hva sier novella om å ha håp og lengsel i livet?

 2. Studer tekstpassasjene om "det forjettede land". Hvilken holdning viser novella til det å være rik og fornøyd?

 3. Novella hyller fattigdommen og søken og nedvurderer det å være tilfreds og fornøyd. Kan dette overføres til å handle om livsinnstilling – altså handle om hva som kjennetegner den riktige måten å leve på? Begrunn svaret ditt.

Sammenlikn med andre i klassen

Gå sammen i grupper. Diskuter svara deres.

Del 4: På sporet av mening i Solstads ungdom?

"Emigrantene" ble gitt ut i novellesamlinga Spiraler i 1965. Da var Dag Solstad bare 24 år. Hva leste den unge Dag Solstad? Og kan vi se spor av lesinga hans i "Emigrantene" – som en inspirasjon?

A. Inspirasjon fra Albert Camus?

En mann dytter en stor stein oppover et fjell. Maleri.

Dag Solstad har skrevet et forord til oversettelsen av essayet "Myten om Sisyfos" av Albert Camus. I dette skriver han:

"Myten om Sisyfos" kom ut på fransk i 1942, og kom på norsk første gang i Cappelens upopulære skrifter i 1953. Denne utgaven leste jeg ikke i 1953, da var jeg bare 12 år, og noe vidunderbarn har jeg aldri vært, men en gang før 1965, da jeg studerte idehistorie ved universitetet i Oslo, sannsynligvis i 1963, og debuterte som forfatter, det i 1965.

Det er altså lesningen av et filosofisk verk fra begynnelsen av 1960-tallet, som åpenbart har fulgt meg gjennom godt over 50 år (...)

Det betyr at det har vært et verk som må ha gjort sterkt inntrykk på meg, da jeg leste det, og som ikke bleknet med årene, som så mange andre bøker som gjør inntrykk i et følsomt sinn, men forsterket seg og åpenbart har blitt en vesentlig del av min identitet, gjennom skiftende livsfaser i mitt liv.

 1. Finn ut hva "Myten om Sisyfos" av Albert Camus handler om.

 2. Diskuter: Kan dere se noen likheter mellom det Camus sier om "Myten og Sisyfos" og "Emigrantene"?

B. Inspirasjon fra Franz Kafka?

I forordet til "Myten om Sisyfos" skriver Dag Solstad at han var ekstremt opptatt av forfatteren Franz Kafka tidlig i tjueårene. Kan en allegori med navn "Foran loven" fra Franz Kafkas mest kjente roman Prosessen belyse temaet i "Emigrantene"?

 • Se videoen om den korte historien "Foran loven" under.

 • Diskuter om dere kan se noen likheter mellom "Emigrantene" og "Foran loven".

Del 5: Oppsummering

Skriv fritt i ti minutter om hvordan du har tolka novella "Emigrantene". Ikke bruk plass på å gjenfortelle innholdet, men heller å forklare hvordan vi kan lese den konkrete handlinga som en allegori.

Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Åsa Abusland.
Sist faglig oppdatert 17.11.2021

Læringsressurser

Utenfor eller innenfor?