Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

"Som i en kinosal" av Paal Brekke

Diktet "Som i en kinosal" av Paal Brekke kan sies å være et urtypisk modernistisk dikt. Men hva er det egentlig som er "som i en kinosal"? Og hva skjer når du skal skrive diktet "Som i et klasserom" på typisk modernistisk vis?
Mange mennesker i en kinosal ser på en film. Noen har pappkurs og esker med popkorn i hendene. De har tilfredse ansiktsuttrykk. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Del 1: Les diktet høyt

 1. Finn diktet "Som i en kinosal" på Nasjonalbiblioteket og les det én og én inni dere.

 2. Gå sammen i par. Les diktet høyt for hverandre. Diskuter deretter hvordan diktets form påvirker hvordan dere leser det.

 3. Noen frivillige leser diktet foran klassen.

 4. Diskuter i klassen: Var det noen opplesninger dere syntes var spesielt gode? Hvorfor?

Del 2: Hva er det som er "som i en kinosal"?

Diktets tittel er en ufullstendig sammenlikning. For hva er det egentlig som er "som i en kinosal"?

 1. Uten å snakke med andre: Skriv ned ordet/orda dere mener skal være foran frasen "som i kinosal".

 2. Sammenlikn med andre i klassen og diskuter hvorfor dere skrev som dere gjorde.

 3. Diskuter: Hva mener dere er temaet i diktet? Er dette et typisk modernistisk tema? Les fagartikkelen "Modernismen – en reaksjon på modernitet" for å finne svaret.

Del 3: Et urtypisk modernistisk dikt?

 1. Les om modernistisk lyrikk i fagartikkelen "Typisk modernistisk – Make it new!"

 2. Vil dere si at "Som i en kinosal" har typiske modernistiske trekk? Begrunn ved å peke på eksempler fra diktet.

 3. Hvilken funksjon mener dere de typiske modernistiske trekka ved diktet har?

Del 4: Les "Som i en kinosal" i lys av Platons hulelignelse

Hva er virkeligheten? Dette er det sentrale spørsmålet i Platons hulelignelse, som stiller eksistensielle spørsmål ved tilværelsen, akkurat slik det lyriske jeg-et i Paal Brekkes dikt gjør.

A. Diskuter likheter og forskjeller i "Som i en kinosal" og "hulelignelsen".

Se videoen om hulelignelsen over. Sammenlikn diktet "Som i en kinosal" med hulelignelsen til Platon. Svar på disse spørsmålene:

 • Hvilke likheter er det mellom menneskene som ser på skygger i hulelignelsen og publikum i "Som i en kinosal"?

 • Hvilke likheter er det mellom det lyriske jeg-et i "Som i en kinosal" og mannen som slipper fri i hulelignelsen?

 • Mannen i huleliknelsen går opp i lyset og ser "den virkelige verden". Sammenlikn handlingene til det lyriske jeg-et i diktet med denne handlinga.

B. Ny innsikt?

Hvordan kan det å sammenlikne "Som i en kinosal" med hulelignelsen gi ny innsikt i diktet til Paal Brekke? Diskuter spørsmålet i grupper.

Del 5: Skriv et typisk modernistisk dikt

Lag et urtypisk modernistisk dikt. Diktet skal hete "Som i et klasserom", og du skal bruke "Som i en kinosal" som inspirasjon og mønster.

For at diktet skal bli typisk modernistisk, bør det

 • handle om fremmedfølelse og angst

 • ikke ha fast form (ikke enderim, fast rytme eller strofeoppbygning)

 • ha brutt syntaks

 • ha upoetisk språk

Les gjerne diktet høyt for hverandre!

Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Åsa Abusland.
Sist faglig oppdatert 17.11.2021

Læringsressurser

Utenfor eller innenfor?