Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

To naturalister og en kommunist om fattigdom

Forfatterne Amalie Skram og Arne Garborg skrev blant annet om hvordan fattigdom forma liva til arbeidsfolk og bønder. I "Karens jul" og Bondestudentar møter vi to ulike skjebner. Sammenlign disse med en politikers tekst om fattigdom i Norge i dag.

Del 1: Hva er fattigdom?

Tenk over og diskuter gjerne med en medelev:

 • Hva ser du for deg når du hører ordet "fattigdom"? Skriv ned de ordene som faller deg inn.

 • Er det forskjell på fattige i Norge i dag og fattige på 1800-tallet? I tilfelle hvordan, tror dere?

 • Hvilke tekster beskriver fattigdom i dag? Se om dere kommer på hvor dere har lest om, eller sett på, tekster om fattigdom. Hvilket bilde gir de av fattige?

 • Hvordan tror dere det påvirker livet å være fattig i Norge i dag?

Del 2: Karens jul

Les novella "Karens jul" av Amalie Skram.

 1. Skram tegner et ganske detaljert bilde av omgivelsene og av Karen. Strek under beskrivelsene i teksten (eller kopier og lim inn i et dokument).

 2. Hvilke ord skaper stemninga og gir deg bilder i hodet? Undersøk hvilken ordklasse mange av disse tilhører. Tips: Bruk ordbok til å finne det ut.

 3. Foruten de detaljerte beskrivelsene er dialogen og den direkte talen et viktig virkemiddel Skram bruker i novella. Hvilken informasjon får du av replikkene? Tips: Se både på språket og det som sies.

 4. Hva slags forteller og synsvinkel har novella? Hvordan påvirker det tolkninga di?

Relatert innhold

Del 3: Bondestudentar

Les utdraget fra Arne Garborgs Bondestudentar

 1. Hvilket inntrykk får dere av hovedpersonen Daniel og situasjonen han er i?

 2. Hvilke virkemidler bruker Garborg for å gi oss et bilde av Daniel og situasjonen hans? Strek under beskrivelsene i teksten (eller kopier og lim inn i et dokument)

 3. Hva slags forteller og synsvinkel har teksten? Hvordan påvirker det tolkninga di?

Relatert innhold

Del 4: Sammenlign tekstene

 1. Hva slags skjebner beskriver de to tekstene? Oppsummer kort hva motiv og tema er.

 2. Hvordan påvirker fattigdommen livet til hovedpersonene?

 3. Sammenlign tekstene ved hjelp av et Venn-diagram. Hva er likt? Hva er ulikt?

 4. Begge tekstene regnes som "naturalistiske". Ut fra det du har funnet ut ved å se på tekstene, kan du forklare hva du tror kjennetegner denne stilperioden?

Venndiagram. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Del 5: Undersøk tekst i kontekst

 1. Hvem var Arne Garborg og Amalie Skram? Samarbeid om å finne opplysninger og del dem med klassen.

 2. Hva er egentlig "naturalisme"?

 3. Hvorfor sier vi at naturalisme er en videreføring av den kritiske realismen?

 4. Hvorfor skrev Skram og Garborg slik de gjorde, tror dere? Hva ville de oppnå ved å skrive disse tekstene?

Del 6: Fattigdom og utenforskap

Å være fattig betyr at du har under halvparten av inntekten til gjennomsnittet i landet du bor i. Selv om skjebnene til fattige i Norge i dag kanskje ikke er så tøffe som Karens og Daniels, kan fattigdom føre til utenforskap.

 1. Les hvordan Mímir Kristjánsson skildrer dette i utdraget fra boka Mamma er trygda.

 2. Hvorfor skriver forfatteren slik han gjør? Undersøk hvem Mímir Kristjánsson er og diskuter hva som kan være formålet hans med teksten.

 3. Når du har lest teksten, diskuter igjen spørsmålet "Er det forskjell på fattige i Norge i dag og fattige på 1800-tallet?" Skriv en tekst der du svarer på spørsmålet og bruker eksempler fra alle tre tekstene du har lest. Les gjerne også artikkelen under om fattigdom i Norge for å få mer bakgrunnskunnskap.

Relatert innhold

I boka om den syke mora si skriver Mímir Kristjánsson om skamma knytta til det å være på trygd, eller være en "naver".

Norge er et av verdens rikeste land. Hvordan kan det da ha seg at det blir flere og flere fattige her i landet? Og hvem er de fattige?

CC BY-SASkrevet av Marthe Johanne Moe.
Sist faglig oppdatert 20.02.2022

Læringsressurser

Utenfor eller innenfor?