Hopp til innhold

Fagstoff

Hva er sammensatte tekster?

En sammensatt tekst er en tekst som inneholder minst to ulike uttrykksmåter, som for eksempel lyd, bilde, skrift eller video. Uttrykksmåtene spiller sammen og gir teksten mening. Mange av tekstene du omgir deg med, er sammensatte.

Modaliteter

Vi bruker ulike uttrykksformer til å skape mening i ulike situasjoner. Det kan for eksempel være gjennom skrift, tale, bilder, dans eller musikk. Ei slik uttrykksform kaller vi for en modalitet. Ulike modaliteter har ulike egenskaper som gjør dem bedre egna til å formidle visse typer innhold enn andre modaliteter. Et foto gjør det enkelt å kjenne igjen en person, mens skrift kan gi oss opplysninger om hva personen heter.

Multi- er en forstavelse som betyr mange- eller fler-. En sammensatt tekst inneholder minst to modaliteter, og fagordet for slike tekster er multimodal tekst. Eksempler på multimodale tekster er TV-programmer, filmer, nettsider, plakater, reklamer og musikkvideoer.

Når du arbeider med sammensatte tekster, er det viktig å kunne si noe om samspillet mellom elementene de består av. Hver modalitet vil ha sine kjennetegn, men det interessante er å se hva som skjer når de settes sammen. Vi skal se på noen slike eksempler.

To reklameplakater for 7-Eleven er satt opp på en togplattform på Oslo S. De består av flotte bilder av fjord, fjell og et blondt par i bunad og en tekst som sier "Welcome to Norway – the land of Chlamydia".  Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Musikk – kombinasjon av lydeffekter

I filmklippet under hører du fysiske lyder som vind og skritt sammen med musikk. Hvordan påvirker dette opplevelsen din av de levende bildene?

Musikk består også ofte av mange ulike elementer, som sang, tale, sampling og digitale og analoge (fysiske) lyder og instrumenter. I tillegg kommer lydproduksjonen som bidrar til å skape spesielle lydbilder ved å legge på effekter og behandle lyden i et studio. Noen elementer i musikken framheves, mens andre kommer i bakgrunnen. Det fins svært mange musikalske uttrykksformer og musikksjangre som har egne måter å kombinere disse elementene på.

Tenk over / diskuter

Finn fram noe musikk du liker for tida. Hvilke ulike typer lydelementer hører du, og hva slags lydbilde skaper de sammen?

Musikkvideoer

I musikkvideoer kombineres tekst, musikk og bilder på en måte som kan framheve betydninger og stemninger i lydsporet eller skape helt nye betydninger.

I videoen til Magne Furuholmens låt "This is now America" er de visuelle elementene laget av teaterduoen Vegard Vinge og Ida Müller. Lyssettingen og skuespillerens bevegelser er to av elementene som bidrar til å skape en meningsfull helhet. Andre elementer er håndskrevne bokstaver og tegninger, TV-klipp, kulisser og kostymer. Videoen spiller på mange kjente referanser fra populærkulturen, som ulike reklamebudskap, produkter, dataspill, spillefilmer og plateutgivelser.

Tenk over / diskuter

Velg en musikkvideo du liker.

  • Hva legger du merke til i måten filmen bruker modalitetene på?

  • Hvordan syns du samspillet mellom modalitetene fungerer?

Demonstranter i fargerike finlandshetter holder plakater med logoen til Amnesty International og budskapet "Free Pussy Riot!" på. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Klær som tekst

Det utvida tekstbegrepet gjør at en konsert, ei utstilling og ei teateroppsetning kan være en sammensatt tekst. Det betyr at klær, farger og rommet (for eksempel en scene) også kan være meningsfullt å utforske i arbeidet med sammensatte tekster.

Klærne du har på deg, kommuniserer noe om hvem du er, og for artister kan klesdrakta være en viktig del av imaget. Klærne deres, sammen med musikken og resten av showet, utgjør et element av en sammensatt tekst der mange modaliteter kombineres.

En kvinnelig rocker spiller på gitar. Hun har langt, mørkt, flagrende hår, har T-skjorte på seg og tatoveringer på armene. Hun spiller for et publikum fra en scene. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Hva bør du huske i eget arbeid med sammensatte tekster?

Tekstene vi omgir oss med, er designa for et formål. Når du skal analysere en multimodal tekst, skal du se nærmere på hvordan de ulike elementene er satt sammen for å skape mening. Start med helheten før du utforsker enkeltdelene i teksten. Legg vekt på samspillet mellom de ulike uttrykksformene.

I egne tekster velger du hva du vil formidle og hvilke modaliteter som egner seg best til dette. Vær bevisst på hvordan samspillet mellom dem kan gjøre at de forsterker eller utfyller hverandre. Du kan også bruke uttrykksformene slik at de motsier hverandre og på denne måten skaper en ny betydning.

Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Torgrim Gram Økland, Marita Aksnes, Caroline Nesbø Baker og Inger Gilje Sporaland.
Sist faglig oppdatert 22.02.2022

Læringsressurser

Sammensatte tekster