Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Pøbels hilsen til helsearbeiderne

PØBEL er kunstnernavnet til en norsk anonym kunstner fra Jæren. Han fikk i oppdrag fra Helse Vest å lage 30 000 julekort med takk til de ansatte for innsatsen gjennom pandemien. Bak en QR-kode skjulte det seg et budskap som ble et innlegg i samfunnsdebatten.
Kort med sjablongtrykk av en sykehusansatt i fullt verneutstyr som får klem av en pasient med munnbind påskrevet "TAKK". Foto.

På kortet står det:

Pandemien krev mykje av kvar enkelt som jobbar
i helsetenesta. Kvardagen er snudd opp ned, og alle bidreg
det dei evnar. Nokre står heilt i front. På same tid er dagane
endra for alle. Og vi veit ikkje heilt når livet blir som før igjen.

Den verdskjende kunstnaren Pøbel har eit sterkt
engasjement for innsatsen i helsetenesta og har derfor laga
eit eige motiv spesielt til deg som jobbar her. Dette er ei
helsing og eit symbol på at vi står saman, også i denne tida.

Vi ønskjer deg ei fin jul og alt godt i det nye året
– og håper at vi snart kan gi kvarandre ein god klem igjen.

Under teksten var det trykket en QR-kode fra Pøbel. Først leda denne til kunstnerens hjemmeside. Men på Pøbles instagramkonto ble det 16. desember 2020 publisert informasjon om at QR-koden nå sendte dem videre til en video der skuespiller Per Kjerstad framfører et eget budskap fra Pøbel. Dette ble gjort uten å spørre Helse Vest, som betalte 140 000 kroner for oppdraget.

QR-kode som leder til video med hilsen fra Pøbel.

Hvis du ikke har tilgang til en QR-skanner, kan du følge lenka til filmen som skjuler seg bak QR-koden på Pøbels julehilsen.

Oppgave 1. Analyser teksten

Gjennom et kreativt kunstnerstunt setter Pøbel lys på dagens helsesystem.

  1. Hva uttrykker Pøbel gjennom bildet på kortet?

  2. Hva formidler den skriftlige teksten fra Helse Vest?

  3. Hvordan utvides meningsinnholdet gjennom videoen?

  4. Vurder samspillet mellom bildet, skriftlig tekst og muntlig formidling gjennom levende bilder i videoen.

  5. Hvilket budskap formidler Pøbel gjennom teksten som helhet?

  6. Målgruppa for julekortet er helsearbeiderne, men hvem er det skjulte budskapet i tillegg retta mot?

  7. Hva syns du om måten Pøbel kommuniserer på, og hvordan tror du helsearbeiderne og Helse Vest reagerer på dette?

Oppgave 2. Skriv et essay

Velg enten alternativ A eller B.

Alternativ A:

Skriv et essay der du reflekterer over innholdet i Pøbels hilsen til helsearbeiderne.

Alternativ B:

I en e-post til NDLA 10. september 2021 beskriver Pøbel og kollegaen hans, Jonas, bakgrunnen for stuntet sitt.

Rett før vi "trykket" på knappen, endret QR-koden og iverksatte det hele, hadde vi selvsagt noen baktanker. Ingen visste om hva vi gjorde, før det var blitt gjort. Hadde oppdragsgiver fått vite om det, hadde det blitt stoppet. Så man kan jo si det var noe uetisk å gjøre dette fra vår side. Samtidig føltes det på mange måter også korrekt å gjøre det. Oppdraget skulle, fundamentalt sett, være en takk til alle helsearbeiderne, og skal en takke noen, så må en også forsøke å forstå dem og hva en faktisk takker dem for.

På en måte kan man si at vi tok et bevisst valg ved å "si i fra" og bruke anledningen til å stå opp for noe. Dette var ikke planlagt fra dag en. Det var mens vi jobbet med motivet at vi gjennom tilfeldige samtaler med bekjente helsearbeidere fikk høre at hverdagen ikke alltid var så lett. Etter videre research, blant annet ved å lese flere medieoppslag fra de siste årene, lengre rapporter og samtaler med fagforeninger, fikk vi inntrykk av at her var det mye som bør og kan forbedres. Det kunne se ut som spesifikke reformer som opprinnelig hadde gode intensjoner, kanskje ikke hadde den ønskede effekten over tid. Så etter hvert føltes det nesten mer moralsk riktig for oss å påpeke dette, i stedet for å bare lage et motiv, ta imot pengene fra oppdragsgiver og gi vår støtte til at status quo skal fortsette akkurat som før. Det hadde nok vært enkelt å gjøre dette hvis vi hadde vært lykkelig uvitende. Men når vi fikk det inntrykket vi fikk, så føltes det nesten som å selge sjelene våre dersom vi ikke skulle bruke muligheten til å gi beskjed.

Skriv et essay der du reflekterer over kommunikasjonssituasjonen og det etiske dilemmaet Pøbel og kollegaen hans stod overfor. Vurder gjerne hvilke konsekvenser stuntet deres kunne få både for arbeidsgiveren og kunstneren.

Et personlig essay er en resonnerende tekst med subjektivt preg. Inviter leseren med på en tankevandring og prøv å formidle refleksjonene dine på en interessant og underholdende måte.

Relatert innhold

Oppgave 3. Hilsen til ei yrkesgruppe

La deg inspirere av hvordan Pøbel kommuniserer gjennom bilder, skriftlig tekst og film.

Velg ei yrkesgruppe som du vil løfte fram og lag en hilsen til dem. Du bestemmer selv hvilket medium og hva slags uttrykksformer du vil bruke.

Gatekunst der helseminister Bent Høie løfter en helsearbeider med maske og beskyttelsesutstyr. Foto.

Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Inger Gilje Sporaland.
Sist faglig oppdatert 22.02.2022

Læringsressurser

Sammensatte tekster