Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Digitale demoner

"Du har kanskje lurt på hva demoner fra middelalderen kan lære oss om sosiale medier? Heldigvis kan jeg en sang om akkurat det", skrev Bår Stenvik om videoen som promoterer boka hans. Hvordan opplever du innholdet i den sammensatte teksten? Se nærmere på detaljene og analyser videoen.
Demonfigur plassert inn i et fjellområde. Demonen ligger i ei eng av data, koder og tallmateriale i blått, grønt og brunt. Maleri.
Åpne bilde i et nytt vindu

Del 1: Digital demon?

 1. Hva forbinder du med en demon, og hva får uttrykket "en digital demon" deg til å tenke på? Noter noen stikkord og tegn noen raske skisser.

 2. Sitt sammen to og to. Vis skissene til hverandre og diskuter hva slags assosiasjoner dere fikk.

 3. Se videoen til Bår Stenvik. Hvordan vil dere beskrive en digital demon etter at dere har sett framføringa hans?

Manus til videoen

Forfatter: Bår Stenvik (CC-BY-NC-ND)

2: Bare basslinje. Du i ja – å i ja

ANGST
Visste du at de siste tjue åran har vi klart å vekke til live ein av de verste plagan fra middelalderen?

Bare bli med nån hunder år tebake.

Klang på stemmen

HEMMELIGHET
HVISKE
I mørket der står en munk alein
Han står i en stor sal og søng
Men han søng itj alein, for når'n avslutte sangen

Stopp

Så en sekker på at stemman te englan som hæng igjen i den store klangen.

Skifte til mikk uten klang

URO
Utafor klosteret e klosterhagen,
og himmeln e høg og greinan e grønn

KOMPRESSOR

3: Fuglelyder

Men sangen fra føglan kunn fyll folk med frykt
Det kunn væra stemma som snakka i koda
Det va itj engla men no skikkelig stygt
Det kunne vær forkledde demona

1: Sh – fire etterslag

Demonan va mang, og hadd kver sin sang
Mammon frista dem som villa eig meir,
Asmodeus fant dem som villa pul fleir
De visste ka vi tenkt og dem vesst ka vi villa
så dem vesst at dem visska oss rett ting i øret
når natta va mørk, og vi lå å drømt
om gods og gull eller å bli full, eller få med nån på litt tull

1: Hveserytme 4

TRØYST
Men mot onde ånda
Hadd kirka teknologi
Når demonan kom kunn vi kors oss og be
Og vess du møtt huldra kunne det å hjølp mot det
Og vess en venn ikke va riktig frisk
og du tenkt diagnosen va nå demonisk
Så kunn du å prøv gamle hedenske triks

KLANG
4: Sang. (Eg mana deg, bruk første halve linje som andrestemme) strekk ut deg

DISTANSE
Så gikk århundran, og demonan forsvant fra hverdagen.

Kutt all lyden

Vi begynte å tenk på demonan som metaforer for våres egne drifta. Mammon og Asmodeus va ikke lenger usynlige skapninga som svirra rundt oss, men impulser som oppsto i vår egen hjerne.

ERTENDE
Da trenger vi ikke lenger å være redd for fuglesangen. Men vårres tid har fått sine egne demona, og dem har sin egen mørke skog.

2: Bass igjen. Legg på strupe.

Inn i nettet går vi all alein, men vi itj alein når vi e der.

3: Sample kvitring fra tidligere?

Der e det pip og pling og plystring
Hei, vil du bli rik på Bitcoin
Hei, vennan din har delt nåkkå
Hei du, æ e veldig pen, og vil bli vænn med akkurat dæ

KOMPRESSOR

5: Legg Beats tchkikitikitikititiki

ADVARENDE
Nån sjer at du bli sint på Trump
At nabon e sint på Tesla
Dem veit kem som e redd for klimaet
Og kem som e redd for å bli tjukk
Og kem kan det værra som friste oss
Og veit ka vi e mest redd for
Kem e det som leve av vårres valg
mens vi levve i demmes vold?

Vel – ethvert middelaldermenneske ville gjenkjent sånne skapninger som demoner.

1: hihat/hvesing

Men de digitale demoner vi har no, er forskjellig fra middelalderen sine på en viktig måte. De algoritmiske demonan finnes på ordentlig, og dem jobbe ikke for Satan, men for store selskap. Og dem sug opp data fra dæ og mæ.

KLANG
Teknologisk slurpelyd
Stopp

Wzzzziouzkfff slsst

ATTENBOROGUH
Velkommen tilbake til middelaldern. Ifølge kirka jobbet demonene til syvende og sist for Gud. Sånn måtte det være, for han var jo allmektig. Demonene var en slags frilansagenter som jobbet på lisens med å friste folk til Satan, så Gud kunne se hvem som klarte å stå imot. Tanken var at demonene samla data om oss.

Forretningsmodellen for kirka i middelalderen var å selge beskyttelse. For selv om det var kirka som hadde dikta opp demonan, var jo tankene helt virkelige.

1: Hvesing

Så når natta kom og tankan sprang
te naboen sine saftige lår
Da vesst du at demonen hadd et navn

Asmodeus, demonen for lyst og kåtskap. Jeg vet hvem du er. Jeg vet hva du vil og kem du jobbe for!

Å demonan fantes itj, men dem gjord sæ bemærka
Å dem fantes itj, men vi vesst ka dem villa
Men i dag finnes dem, mana fram
i eittal og nulla, mana fram
algoritma som rytma i – kverdagen
Dem finnes, men dem gjør sæ itj bemærka

2: Sette på basslyden

De summer rundt i bakgrunnen av appene dine. Og du må grave deg langt inn i menyen og lese lange kompliserte tekster om du skal finne navnet deres, og hva de egentlig gjør. Hvis du faktisk skulle lest alle avtalene en gjennomsnittlig person godtar i løpet av et år, ville det ta 76 arbeidsdager. Og selv da ville de fleste av oss ikke forstå hva det betyr. Derfor klikker de fleste bare ok.

1 og 2: Pause lyden for OK pling

Dem love peng og dem love paradis
bare vi kike og svare og klikke
på varsla som plinge og pip i et sett
Heilt te det e vi som fan mæ klikke
Fordi vi laga et helvete på nett.

Og – æ veit itj om du har hørt det, men etter tyve år med annonser på internettet veit vi ikke en gang om dem er særlig effektive. Kirka i gamle dager bløffa om kor farlig demonan va, og teknologiselskapene i dag bløffer til annonsørene om kor flink algoritmene e te å sell oss ting.

Og ka vil dem egentlig? Dem vil ha makt,
men akkurat koss e patentbelagt
så det finnes ei pakt vi e nødt te å slakt.

Og da trøng vi gode hjelpere. En slags moderne åndemanere, som Datatilsyn og Forbrukerråd. Dem må krev innsyn i algoritmene og tving dem fram i lyset, så alle kan se hvor de kommer fra, og hvem dem jobber for. Så vi kan sei: Vi veit kem du e, vi veit ka du vil.

SNAKKE INN, DU JA DU JA, DU DER.

3: Linje. Du ja
4: Manevise
5: beats, synge

ROPER
MEN – vil vi egentlig ha en verden full av digitale demoner? Eller finnes det en annen måte å organisere internettet på? Der ikke alt handler om å få oss til å se på annonser eller klikke på linker? Der ikke alt er et ustoppelig mas etter oppmerksomheten vår?

Stopp

For dette er jo ikke overnaturlige vesener. Det er dataprogrammer, som ikke en gang er særlig smarte, men bare bruker matematiske formler for å utnytte dine impulser. De er laget av mennesker, som må følge lover og regler.

Så … om vi gjorde målrettet annonsering ulovlig, og fant en annen finansieringsmodell for internettet, kunne vi kanskje ha et internett fullt av engler i stedet?

Nynner

Som ikke snakket til svakhetene våre og fristet oss, men heller hjalp oss å forstå ting og leve gode liv? Sånn som vanlige folk gjør på Wikipedia og i nettforum overalt uten å tjene penger på det.

Nynnelinje 2

Kanskje vi kunne være hverandre sine engler og si ting som: Hei, ka med å skru av telefonen din litt og bli med ut og hør på føglan?

Sssj
Stopp lyden

Del 2: Analyser videoen Digitale demoner

Videoen er en sammensatt tekst med vekt på verbal og auditiv kommunikasjon. Det vil si at hovedinnholdet blir formidla gjennom ord, lydeffekter og stemmebruk. Bår Stenvik bruker ikke forhåndsinnspilte lyder, men lager alle samplene underveis med stemmen sin. I tillegg bruker han kroppsspråk i framføringa. Videoen er filma sammenhengende, uten bruk av klipping.

Vi har laga en mal som kan hjelpe deg trinn for trinn når du skal analysere teksten.

1. Få et overblikk over teksten

Begynn med helheten og det å plassere teksten i en sammenheng:

 • Hvem er avsender?

 • Hva handler teksten om?

 • Hva er formålet med teksten?

 • Hva slags sjanger tilhører teksten? Har teksten elementer fra flere sjangre?

 • Når og hvor ble teksten publisert?

 • Hvem er målgruppa?

2. Beskriv tekstelementene

Verbaltekst

Verbal betyr ord. Her skal du se nærmere på hvordan språket er brukt i teksten. Bruk gjerne manuset for å lese verbalteksten i sammenheng:

 • Hva slags språkfunksjoner finner du? Er teksten informativ, ekspressiv eller appellativ?

 • Hvilket spørsmål stiller Stenvik i innledninga, og hvilke forventninger skaper dette?

 • Hvordan følger Stenvik opp spørsmålet underveis i filmen?

 • Argumenterer teksten? Hva er argumentene, og hvordan fungerer de? Er det brukt åpen eller skjult argumentasjon?

 • Hvordan vil du beskrive stil og tone i språket? Er språket for eksempel formelt, personlig, ungdommelig eller poetisk?

 • Hvordan fungerer bruken av dialekt?

 • Hva slags ord er brukt for å beskrive temaer i teksten? Er ordvalget nøytralt, eller er det valgt spesielt negativt eller positivt lada ord?

 • Hva slags språklige virkemidler er brukt i teksten, og hva slags funksjon har de? Eksempler på slike virkemidler er kontraster, gjentakelser, språklige bilder, over- eller underdrivelser.

 • Hvordan fungerer den skriftlige teksten i sluttplakaten?

Relatert innhold

Om forskjellen mellom direkte og indirekte argumentasjon, og hvordan disse to begrepene forholder seg til de retoriske fagbegrepene etos, logos og patos.

Auditive elementer

Auditiv betyr noe som vi kan høre.

 • Beskriv lydeffekter og stemmebruk, og se på hva slags funksjon disse har i teksten.

 • Understreker de auditive elementene det verbale innholdet, eller blir de en kontrast til dette?

 • Hvordan skaper lydene og stemmebruken stemning eller assosiasjoner?

Relatert innhold

Lyd kan skape bilder eller være med på å fylle ut de bildene du ser. Her kan du lære hvordan lyd kan brukes som virkemiddel i ulike medieproduksjoner.

Visuelle elementer

At noe er visuelt, vil si at det består av synsinntrykk.

 • Hva er førsteinntrykket du får av Bår Stenvik? Hva formidler han gjennom klær og kroppsspråk?

 • Hvordan brukes scene og lyssetting?

 • Hvordan fungerer bildet i sluttplakaten?

 • Hvordan bidrar de ulike visuelle elementene til å uttrykke og understreke innholdet i teksten?

3. Samspillet mellom elementene

Vurder hvordan samspillet mellom elementene bidrar til å skape mening i teksten. Svar med å vise til noe konkret i videoen:

 • Dominerer ett eller flere elementer?

 • Hvordan bidrar måten de ulike elementene er satt sammen på, til å skape innhold og formidle budskapet i teksten?

 • Forsterker eller utfyller elementene hverandre, eller motsier de hverandre?

 • Dramaturgi betyr hvordan handlinga bygges opp. Hvilke grep blir gjort for å drive fortellinga framover?

 • Hvordan brukes digitale verktøy til å skape utvikling i teksten?

Relatert innhold

4. Vurder og kommenter helheten

Til slutt oppsummerer du og reflekterer rundt teksten som helhet igjen.

 • Hvordan vil du oppsummere tematikken i teksten etter å ha sett nærmere på detaljene?

 • Hvordan vil du plassere temaet og teksten i en kontekst?

 • Hvordan vurderer du denne teksten? Oppnås det som er formålet med teksten?

 • Når budskapet fram til mottakerne og målgruppa på en god måte?

Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Inger Gilje Sporaland.
Sist faglig oppdatert 30.03.2022

Læringsressurser

Sammensatte tekster