Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Hva er Nålens makt?

Hvordan uttrykker du hvem du er og hva du står for? For mange er det naturlig å gripe til ord og bilder. Her skal du se nærmere på hvordan du kan bruke nål og tråd.

Oppgave 1

Del 1: Før du ser filmen

 1. Hvilket forhold har du til broderi?

 2. Hvis noen ba deg brodere noe som sier litt om hvem du er, hva hadde du brodert da?

Del 2: Se filmen

 1. Hva var formålet med prosjektet "Nålens makt"?

 2. Hva sier filmen om hvorfor broderi og kunst egner seg til å uttrykke egen identitet?

 3. Hvorfor setter de et spesielt fokus på kvinner i dette prosjektet?

Del 3: Uttrykk deg selv!

 1. La deg inspirere av filmen Nålens makt og lag ei tegning på ca. 15 x 15 cm som viser noe om hvem du er ved hjelp av ord, symboler og farger. Det er ikke viktig at tegninga er "pen" og detaljert.

 2. Lag ei utstilling i klasserommet med tegningene (eller broderiene hvis dere har lyst til å lage det). Fortell etter tur hva dere tenkte da dere laga tegningene/broderiene.

Oppgave 2

Del 1: Se nærmere på et broderi

Velg ett av broderiene under og skriv en analyse av det. Du kan også gå inn på den digitale utstillingen "Nålens makt" og finne et annet broderi der.

Hjelp til analysen

Innledning: Presenter broderiet

 1. Har broderiet tittel?

 2. Vet vi navnet/pseudonym på kunstneren? Årstall det er laget?

 3. Si litt om sammenhengen broderiet ble skapt i, og hvor det er plassert?

Hoveddel: Hva ser du? (beskrivelse/denotasjon)

 1. Beskriv kort motivet – det du ser i broderiet.

 2. Beskriv de mest sentrale komposisjonsprinsippene: for eksempel plassering av motivet og bruk av blikkfang, bildeutsnitt, former, vannrette/loddrette/diagonale linjer, retning, farger, gjentakelse og kontraster.

 3. Hvis det er verbaltekst i broderiet – hva står det?

Hva betyr det du ser? (tolkning/konnotasjon)

 1. Hva var førsteinntrykket ditt av broderiet?

 2. Hvilke assosiasjoner får du? Skaper det ei stemning eller følelser?

 3. Finner du noen symboler? Hvilke konnotasjoner gir disse?

 4. Hvordan tolker du verbalteksten, og hvordan fungerer den i samspill med resten av broderiet?

 5. Hvordan framhever komposisjonsprinsippene innholdet?

 6. Spiller broderiet på andre tekster? (intertekstualitet)

 7. Hva oppfatter du er temaet i broderiet?

 8. Har broderiet et formål, en funksjon eller et politisk budskap?

 9. Hvordan får virkemidlene/komposisjonen fram budskapet/formålet?

Avslutning: Løft blikket

 1. Hvordan er sammenhengen mellom form (teknikk og komposisjon) og innhold (tematikk/ handling /formål) i broderiet?

 2. Er broderiet aktuelt/viktig /engasjerende/interessant/ provoserende? Begrunn svaret ditt.

Oppgave 3

 1. Gå sammen to og to og les teksten hver for dere først: Én leser artikkelen "Fra bønn til banning – broderi som tekst", den andre "Mem – samspill mellom verbaltekst og bilde".

 2. Gjenfortell hovedinnholdet for hverandre og skriv ned stikkord fra det den andre forteller.

 3. Diskuter: Hva er likhetene mellom et geriljabroderi og et mem? Hva er forskjellene?

 4. Velg et broderi og et mem dere vil sammenligne fra artiklene. Opprett et felles dokument der en av dere skriver om broderiet og den andre om memet. Samarbeid så om å skrive ei sammenlikning av de to tekstene. Avslutt med å lage ei innledning og skape tekstbinding mellom avsnittene.

 5. Diskuter til slutt: Hvilken styrke har henholdsvis broderiet og memet som uttrykksmåte? Hvilke svakheter har de?

Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Marthe Johanne Moe.
Sist faglig oppdatert 22.02.2022

Læringsressurser

Sammensatte tekster