Hopp til innhold

Fagstoff

Statiske og dynamiske tekster

Hvordan opplever du en plakat sammenligna med en film? Plakaten står stille og er statisk, mens filmen er en dynamisk tekst som endrer seg over tid. Denne forskjellen gjør at vi bør legge vekt på ulike virkemidler når vi skal analysere en statisk og en dynamisk tekst.
En tegneserie viser hvordan halve søkerlista blir forkasta uten at saksbehandleren ser på den. Han begrunner det med at disse søkerne hadde uflaks, og at firmaet ikke kan ansette uheldige mennesker. Tegning.
Åpne bilde i et nytt vindu

Statisk sammensatt tekst

Reklameplakat for Amnesty med tittelen "Banket av Tommy". Foto.

Hva er felles for ei tegneseriestripe, en reklameplakat, ei avisside og et bokomslag? De er som regel satt sammen av stillbilder og verbaltekst. Da kan vi som mottakere selv bestemme hvor mye tid vi vil bruke på teksten. Fargebruk og plasseringa av de ulike elementene leder blikket vårt.

I den vestlige kulturen blir oppmerksomheten vår påvirka av at vi er lært opp til å starte øverst og lese fra venstre mot høyre. Dette tar vi ubevisst med oss, også når vi betrakter et bilde eller en plakat som er satt sammen av flere elementer.

Når du skal analysere en statisk sammensatt tekst, bør du se nærmere på visuelle og språklige virkemidler, og hvordan de fungerer sammen.

Dynamisk sammensatt tekst

En Tik Tok-video, en film, et TV-program, en konsert eller et teaterstykke er eksempler på dynamiske tekster. En dynamisk tekst endrer seg over tid. Her er det regissøren som bestemmer hvor lenge mottakeren får oppleve hver scene.

Dynamiske tekster er oftest sammensatt av flere uttrykksformer, og mottakerne bruker gjerne flere sanser samtidig. Samspillet mellom for eksempel levende bilder, tale, musikk og annen lyd skaper mening. I en analyse bør du se nærmere på hva de ulike uttrykksformene formidler hver for seg og vurdere hvordan samspillet mellom dem fungerer.

Dramaturgi

I film og teater er dramaturgi et viktig begrep. Det betyr hvordan handlinga bygges opp. Regissøren gjør noen valg som påvirker hvordan mottakerne opplever teksten. Grepa som blir gjort for å drive fortellingen framover, kalles dramaturgiske virkemidler. Det kan være hvordan karakterene framstilles, hvordan en konflikt trappes opp og rekkefølgen hendelsene blir presentert i.

Interaktivitet

Noen tekster gir oss mulighet til å velge og påvirke gjennom dialog med datamaskinen. Denne kommunikasjonen mellom datamaskinen og brukeren kaller vi for interaktivitet. I et dataspill får du for eksempel flere valg som vil føre deg inn på ulike veier.

En annen form for interaktivitet får du når du leser ei nettside der du kan klikke på pekere som fører deg et annet sted i teksten eller videre til andre nettsider. Dette gjør at du kan bevege deg i teksten på andre måter enn når du leser en tekst som er trykket på papir. Vi kaller dette hypertekst.

Gutt med øretelefoner og briller spiller foran PC-skjermer. Foto.

Relatert innhold

Hvordan endrer virkemidlene seg etter hvilke uttrykksformer som blir brukt? Sammenlikn en annonse og en reklamefilm fra Forsvaret.

CC BY-SASkrevet av Inger Gilje Sporaland.
Sist faglig oppdatert 20.02.2022

Læringsressurser

Sammensatte tekster