Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Lag mem som fenger

Mem har blitt ei populær uttrykksform i sosiale medier. De er visuelle, sprer humor og kan lages på få minutter. Samspillet mellom skriftlig tekst og bilder skaper et nytt, overraskende innhold. Vil du prøve?
Todelt mem. Til venstre er det bilde av ei dame med oppspilte øyne og teksten "Lærer: Å lage mem blir gøy!". Til høyre er et bilde av ei trollmaske med mange rynker, tørr og sigen hud, dype, svarte øyne og teksten "Etter timen …". Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Alt du trenger for å lage mem, er din egen fantasi, tilgang til internett og en mobiltelefon eller en datamaskin.

Del 1: Forarbeid i klassen

 1. Finn mem på internett og last opp eksemplene på ei felles digital tavle (bruk for eksempel Samtavla eller Padlet). Kanskje læreren kan opprette klassetavla?

  Innføring i Samtavla

 2. Ranger mema etter kriterier dere lager sammen, for eksempel: morsomste mem, mest/minst støtende mem, mest/minst originale mem …
 3. Vurder hvordan samspillet mellom bilder og verbaltekst skaper et nytt meningsinnhold.

Del 2: Gruppearbeid

Samarbeid i grupper på 4–5 elever

 1. Velg et felles bilde som alle skal lage en verbaltekst til. Dere kan bruke et av situasjonsbildene i presentasjonen under.

 1. Alle lager hvert sitt forslag til verbaltekst og lager et mem.

 2. Se på de ulike forslagene sammen og diskuter hvordan verbalteksten styrer tolkinga vår av bildet.

Del 3: Individuell oppgave

Lag to–tre mem som tar opp et aktuelt tema, og som du tror kan få viral spredning blant dine jevnaldrende. Poenget er å bruke humor og skape interesse. Unngå sjikane og personangrep. Prøv ut hvordan ulike verbaltekster kan styre tolkinga vår av bildet. Når du er ferdig, laster du opp de ferdige mema dine på klassens digitale tavle.

Slik lager du et mem

 • Bilde/illustrasjon/video: Et mem består som oftest av et bilde, en illustrasjon eller et kort videoklipp. Bruk noe du har produsert selv eller finn noe som er delbart og har riktig lisens (for eksempel CC-BY). Husk å kreditere opphavspersonen!
 • Verbaltekst og ikon: Pass på at den skriftlige teksten din er lesbar og kommuniserer godt. Du kan variere ved hjelp av skrifttype, størrelser og farger og legge til ikon for å forsterke budskapet ditt, for eksempel piler, emojier og lignende.
 • Programvare: Hvis du har tilgang til Adobe, kan du bruke Spark Mememaker. Ellers kan du søke opp gratis "meme-generators" på nettet. Det er også mulig å laste ned apper til mobilen din som hjelper deg å lage mem.
 • Deling og nedlasting: Last ned mema dine som PNG- eller JPG-filer. I denne oppgava skal du laste opp mema til klassens digitale tavle, slik at dere kan se på hverandres mem. Seinere kan du dele mema dine på sosiale medier hvis du vil.

Del 4: Sluttrefleksjon i klassen

Se på mema dere har produsert og diskuter virkemidlene dere har brukt. Forsøk også å få til en diskusjon om bruk av mem som kommunikasjonsform. Her er noen spørsmål dere kan diskutere:

 • Hvorfor er mem populært?

 • Hvordan er mem med på å endre måten vi kommuniserer på?
 • Hvordan har dere brukt samspill mellom verbaltekst og bilde i ulike mem? På hvilken måte påvirker dette tolkinga vår av teksten?
 • Hvordan blir dere påvirka av mem?
 • Spiller noen av mema på fordommer? I så fall – hvilke?
 • Hvor går grensa for hva vi kan tulle med?

 • Forstår dere hverandres humor?

 • Er det noen av mema som provoserer?

Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Maren Aftret-Sandal og Inger Gilje Sporaland.
Sist faglig oppdatert 22.02.2022

Læringsressurser

Sammensatte tekster