Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Retorisk blikk på Pøbel og Helse Vest sin hilsen til helsearbeiderne

PØBEL fikk i oppdrag fra Helse Vest å lage 30 000 julekort med takk til de ansatte for innsatsen gjennom pandemien. Bak en QR-kode skjulte det seg et budskap som ble et innlegg i samfunnsdebatten. Bruk begrepene fra retorikken til å analysere den sammensatte teksten.
Kort med sjablongtrykk av en sykehusansatt i fullt verneutstyr som får klem av en pasient med munnbind påskrevet "TAKK". Foto.

På kortet står det:

Pandemien krev mykje av kvar enkelt som jobbar
i helsetenesta. Kvardagen er snudd opp ned, og alle bidreg
det dei evnar. Nokre står heilt i front. På same tid er dagane
endra for alle. Og vi veit ikkje heilt når livet blir som før igjen.

Den verdskjende kunstnaren Pøbel har eit sterkt
engasjement for innsatsen i helsetenesta og har derfor laga
eit eige motiv spesielt til deg som jobbar her. Dette er ei
helsing og eit symbol på at vi står saman, også i denne tida.

Vi ønskjer deg ei fin jul og alt godt i det nye året.
– og håper at vi snart kan gi kvarandre ein god klem igjen.

Under teksten var det trykt en QR-kode fra Pøbel. Først leda denne til kunstnerens hjemmeside. Men på Pøbles instagramkonto ble det 16. desember 2020 publisert informasjon om at QR-koden nå sendte dem videre til en video der skuespiller Per Kjerstad framfører et eget budskap fra Pøbel. Dette ble gjort uten å spørre Helse Vest, som betalte 140 000 kroner for oppdraget.

QR-kode som leder til video med hilsen fra Pøbel. Foto.

Hvis du ikke har tilgang til en QR-skanner, kan du følge lenka til filmen som skjuler seg bak QR-koden på Pøbels julehilsen.

Viktige momenter i en retorisk analyse av denne teksten

Spørsmålene under hjelper deg til å skrive en grundig retorisk analyse. Noter ned svar på spørsmålene og bruk det som utgangspunkt for teksten din.

Skriv om den retoriske situasjonen

Når du skal gjøre rede for den retoriske situasjonen til en tekst, skal du vurdere den konteksten den kom ut i.

 • Hvem sier hva til hvem?
  Presenter avsenderne og hvordan de formidler budskapet sitt til målgruppa si.

 • I hvilken anledning er teksten skapt?
  Presenter konteksten. Flett gjerne inn begrepet kairos, der du vurderer tidspunktet teksten blir sendt ut og publisert.

Skriv om etos

Innledende etos er den oppfatninga mottakerne har av senderen fra før.

 • Hva slags selskap er Helse Vest?

 • Hva slags image har Pøbel?

Avleda etos er det inntrykket senderen opparbeider seg gjennom teksten sin.

 • Hvordan framstår Helse Vest som arbeidsgiver i den skriftlige teksten på kortet?

 • Hvordan presenter Helse Vest kunstneren?

 • Hvordan skaper Pøbel tillit gjennom kortet og videohilsenen QR-koden leder til?

 • Hvordan påvirker videoen etosappellen til Helse Vest?

Endelig etos er helthetsinntrykket mottakeren sitter igjen med til slutt.

 • Hvordan vurderer du Pøbel og Helse Vest sin etos etter å ha sett nærmere på den sammensatte teksten?

 • Hva var mest avgjørende for at senderens etos enten ble svekka eller styrka?

Skriv om patosappell

Patos spiller på følelser for å skape engasjement og kan sette mottaker i ei bestemt stemning.

 • Hvordan kan bildet, den skriftlige teksten og videohilsenen vekke følelser hos mottakerne?

 • Hvilke elementer i den sammensatte teksten styrker patosappellen?

Skriv om logosappell

Saksinformasjon og argumenter som spiller på fornuft og sannsynlighet, styrker logosappellen.

 • Hvordan bruker Helse Vest saklig informasjon i den skriftlige teksten på kortet?

 • Hvordan argumenterer Pøbel i videohilsenen sin?

Skriv en helhetsvurdering

 • Hvilken appellform dominerer i teksten?

 • Er valget av appellform hensiktsmessig med tanke på formålet med teksten?

 • Utfyller de ulike appellformene hverandre, i så fall hvordan?

 • Hvordan syns du den sammensatte teksten fungerer med tanke å hensikten?

Skriv ferdig analysen

 • Bruk notatene dine til å bygge opp en sammenhengende tekst med god struktur.

 • Husk at alle påstandene dine om teksten bør vise til et sitat eller noe konkret i bildet som "bevis".

 • Jobb med presis ordbruk og å skape tekstbinding i og mellom avsnittene.

Lær mer om hvordan du bygger gode avsnitt og skaper flyt i ressursen under.

Relatert innhold

Pøbel fikk i oppdrag fra Helse Vest å lage julekort med takk til de ansatte for innsatsen gjennom pandemien. Undersøk det skjulte budskapet bak QR-koden.

CC BY-SASkrevet av Inger Gilje Sporaland.
Sist faglig oppdatert 22.02.2022

Læringsressurser

Sammensatte tekster