Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Skriv en fagartikkel om tekst i kontekst

Her finner du fire oppgaveforslag med vedlegg. Skriveoppgavene dekker temaene "Realismen som epoke og skrivestil", "Opprøret mot autoritetene", "Mennesket, naturen og sivilisasjonen" og "Individ og samfunn".
To jenter sitter ved en pult og samarbeider om notater. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Under hver oppgave finner du relaterte ressurser. Disse kan være til hjelp når du skal løse oppgavene.

Oppgave 1: Realismen som epoke og skrivestil

Realistiske forfattere og malere ønsker å etterlikne virkeligheten. Begrepet "realisme" blir brukt om litteraturen og kunsten i perioden 1870–1890. I tillegg er det navnet på en stilretning innen kunsten og litteraturen.

Skriv en fagartikkel der du gjør greie for realismen både som skrivestil og epoke. I fagartikkelen skal du bruke eksempler fra vedlegget "Arbeidsnever" og minst ett av de andre vedleggene. Du kan også trekke inn andre tekster du kjenner til. Du bør sammenlikne form og innhold i tekstene og drøfte den konteksten de ble gitt ut i.

Vedlegg:

Relatert innhold

Oppgave 2: Opprøret mot autoritetene

Litteraturen har ofte blitt brukt til å kritisere samfunnet. Skriv en fagartikkel der du gjør greie for hvordan de vedlagte tekstene er et opprør mot autoriteter, og der du drøfter konteksten de kom ut i.

Vedlegg:

Relatert innhold

Oppgave 3: Mennesket, naturen og sivilisasjonen

De tre vedleggene nedenfor handler om hvordan mennesket forvalter naturen. Skriv en fagartikkel der du gjør greie for hvordan forholdet mellom mennesket, sivilisasjonen og naturen blir skildra. Drøft også den konteksten tekstene ble gitt ut i.

Vedlegg:

Relatert innhold

Den verdenskjente forfatteren Karl Ove Knausgård holdt en appell under en klimademonstrasjon i Oslo. Les og vurder appellen.

Oppgave 4: Individ og samfunn

De tre vedleggene nedenfor handler på ulike måter om forholdet mellom individuell frihet og samfunnets normer og forventninger. Skriv en fagartikkel der du utforsker hvordan vedleggene behandler temaet, og der du drøfter teksten i kontekst. Du kan også trekke inn andre tekster du kjenner til.

Vedlegg:

Relatert innhold

Hvordan kan Erlend Loes Doppler leses som en samfunnskritisk roman? Og kjenner du deg igjen i flinkis-syndromet Doppler gjør opprør mot?Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Åsa Abusland.
Sist faglig oppdatert 04.05.2022

Læringsressurser

Å skrive fagartikkel