Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

"Kristendommen, den tiende landeplage" og Muhammed-karikaturene

I 1933 holdt Arnulf Øverland et foredrag i Studentersamfunnet som skulle vekke mye oppsikt. Talen resulterte i at Øverland ble anmeldt for blasfemi, men frikjent. I denne oppgava skal dere diskutere teksten og sammenlikne den med striden om Muhammed-karikaturene fra vår tid.
Menn med plakater som ber om respekt for det muslimer holder hellig. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Når verdier angripes og motsetninger mellom kulturer kommer til uttrykk i tekster, skaper det gjerne sterke reaksjoner. Hva gjør vi med tekster som har ytringer vi ikke liker? Her skal du se på to tekster som har utfordra samtidas syn på ytringsfrihet.

Del 1: Kristendommen, den tiende landeplage

Arnulf Øverland. Foto.

Les utdraget fra "Kristendommen, den tiende landeplage". Du finner det på hjemmesiden til Signatur.

  1. Formuler hovedsynet i teksten. Skriv ned et sitat som særlig får fram det du mener er hovedsynet.

  2. Det viktigste virkemiddelet i teksten er sarkasme. Skriv ned to sitater du mener viser den sarkastiske skrivestilen til Øverland.

  3. Mener du at Øverlands tekst er blasfemisk? Begrunn svaret ditt.

  4. Hva sier det om det norske samfunnet på 1930-tallet at denne teksten ble sett på som blasfemisk og sjokkerende?

Del 2: Striden om Muhammed-karikaturene

Demonstranter brenner et norsk flagg. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

I 2006 trykket den danske avisen Jyllands-posten karikaturtegninger av profeten Muhammed. Dette utløste en voldsom strid som har vært bakgrunnen for både drapstrusler, et angrep på et fransk tidsskrift og drapet på en lærer.

  1. Sett deg inn i striden om Muhammed-karikaturene og de følgene striden har hatt i ettertid ved å lese teksten og se videoene på NUPI Skole.

  2. Diskuter denne påstanden:

    • Når essayet "Kristendommen, den tiende landeplage" er pensum i skolen, bør også Muhammed-karikaturene trykkes i lærebøker og på NDLA.

Del 3: Ytringsfrihet

Etter å ha jobba med de to tekstene som har utfordra samtidas verdisyn, diskuter følgende:

  • Bør det være grenser for ytringsfrihet i et demokrati, eller bør alle få lov til å si hva de vil?

Mann med ropert som er i ferd med å bli slått ned av klubbe. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Relatert innhold

Dikt kan være samfunnskritiske. "Du må ikke sove" av Arnulf Øverland er fremdeles aktuelt i dag.

CC BY-SASkrevet av Åsa Abusland.
Sist faglig oppdatert 26.11.2021

Læringsressurser

Diskusjon, dialog og fagsamtaler