Hopp til innhold

Fagartikkel

Tradisjonskunnskap i duodjifaget

Duodji er samiske håndverkstradisjoner og -produkter. Tradisjonskunnskap i samisk duodji er ofte ikke nedskrevet, men blir videreført fra foreldre til barn, eller fra tradisjonsbærere til nye utøvere. I dag er det mange som driver med næringsvirksomhet i faget.

Filmen er produsert av Norske Kunsthåndverkere og er en del av deres portrettserie "Kunstnerbesøket".

Tradisjonskunnskap

Samisk kultur har en historie som begynte mange tusen år før vår tidsregning. Samene levde som nomader. Det vil si at de skiftet boplass i løpet av året for å bruke naturressursene best mulig. Tradisjonelt tilvirket samiske familier selv det meste av klær, redskaper og utstyr som trengtes til et nomadisk levesett.

Peskermer med stripe- og sikksakkmønstre, og med fargene rødt, blått, gult og grønt. Foto.

Til venstre ser du tradisjonell dekorasjon på en samisk muoddá (pesk), og til høyre tradisjonell dekor på bekledning som tilhører nenetsene, et urfolk i det nordlige Russland.

Materialer

Liten beholder med tut, laget av lyse røtter.

Saltflaske av tæger (røtter), laget av Hanna-Lena Wilks.

Duodji er en betegnelse for samisk sløyd, håndverk og kunsthåndverk. Materialene kom tradisjonelt fra rein og andre naturressurser i nærmiljøet, mens ull, tøy, kuskinn og metaller ble kjøpt eller byttet til seg. Klær, sko og andre bruksgjenstander ble sydd av rein-, sel- og kuskinn, med tråd laget av sener. Horn og bein ble brukt til ulike formål, og av never, tæger (røtter) og rirkuler ble det laget oppbevaringskar. Av andre trematerialer ble det laget større gjenstander som komser, seletøy og sleder, og boplasser.

Dekorert skrin laget i horn, med bunn og lokk av tre. Foto.

Duodji laget i tre og horn fra Inari, Finland.

Bruksgjenstander ble ofte dekorert med samiske symboler. Det var også vanlig å reparere gjenstander, gjenbruke materialer og lage bruksting av det man hadde tilgjengelig. Blant fastboende samer var det vanlig å spinne garn og veve tekstiler i ull.

Duodji som næring

Et par votter i svart selskinn, med designmerke og samisk dekor: en okerfarget kant og  en spiss liten trekant i rødt, blått og grønt.

Votter i selskinn sydd av Marja Susanne Hætta

I dag er det mange virksomheter som driver med duodji som næringsvei. Tradisjonelle samiske produkter som klær, redskap og pyntegjenstander skapes av tekstil, skinn, tre, bein og metall. Tradisjonell duodji produserer som oftest i små foretak med kun én ansatt. Det fins også bedrifter som videreutvikler duodjiprodukter og tjenester innenfor faget.

Håndverkerne viderefører samiske tradisjoner ut fra former, mønstre og farger som er viktige markører for samisk kultur. Duodji avspeiler også regionale særtrekk og kan deles inn i nordsamisk, lulesamisk, sørsamisk og skoltesamisk duodji.

Når du lærer å jobbe med duodji, får du del i tradisjonskunnskap som har vært bevart i tusener av år og overført muntlig og gjennom praktisk arbeid. De som lærer seg samiske duodjitradisjoner blir litt tradisjonsbærere, de også. En tradisjonsbærer har et ansvar for å forvalte tradisjonskunnskapen på en god måte. For eksempel bør du ta hensyn til stedstradisjoner når du produserer og utvikler duodji.

Et uthulet stykke bein. Gjennom beinet er det trædd ei skinnreim som en kan feste synåler i.

Nállogoahti (nålehus) av bein

Opplæringskontoret for reindrift og duodji får årlig støtte til lærlinger i duodjifagene, og Duodjeinstituhtta får støtte til å utvikle duodjinæringen. Sametinget og næringsorganisasjonene i duodji (Landsorganisasjonen Sámiid Duodji og Duojariid ealáhussearvi) ivaretar en næringsavtale for næringen.

To sirkelforma merker i tradisjonelle samiske farger, med Sámi Duodji respektive Sámi Made skrevet i midten. Kollasj.

Sámi Duodji og Sámi Made er sertifiseringsmerker for samiskproduserte produkter.

Samiske varemerker

Det kan brukes to sertifiseringsmerker for å vise at et produkt er ekte samisk håndverk. Sámi Duodji-sertifiseringsmerket har eksistert siden 1980-tallet og er et innarbeidet merke for samisk tradisjonshåndverk.

Sámi Made-sertifiseringsmerket er et nytt merke fra 2022 som garanterer at produktet er laget av samer eller av et samisk selskap. Billigkopier av samiske produkter er en stor utfordring for hele det samiske samfunnet fordi slik produksjon ikke støtter samiske kreative næringer eller det samiske samfunnet.

Forbrukeransvar

Det er ikke bare duodjiprodusentene som har et ansvar for å forvalte tradisjonskunnskap, men også brukerne. For eksempel er det viktig at forbrukere som deg og meg klarer å se at et produkt er laget for hånd og tilhører en viss kultur. Er du på reise, er det fint å kunne kjøpe en suvenir som er laget i bygda du besøker, i stedet for noe som er kopiert og industrielt produsert andre steder. Når vi klarer å kjenne igjen produkter og bevisst velger å kjøpe disse, er vi med på å løfte verdien av håndverket, samtidig som vi støtter lokale håndverkere.

Rundt smykkeskrin i tre, med lokk som er dekorert og som har et lite handtak midt på. Foto.

Smykkeskrin laget av duojár Olav L. Dikkanen fra Unjárgga Gielda / Nesseby kommune, Finnmark.

Kilde

Sámiráđđi/Samerådet (2022). Sámi Made og Sámi Duodji. Samiske sertifiseringsmerker for autentiske samiske produkter. https://samimade.com/?lang=no

Sist faglig oppdatert 25.01.2022
Skrevet av Sara Inga Utsi Bongo

Læringsressurser

Samisk tradisjonshåndverk

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter