Hopp til innhold

Fagartikkel

Samisk ornamentikk

Bruk av former og mønstre varierer i de ulike samiske områdene. For samene er dekoren mer enn pynt. Dekoren har betydning og kan fortelle noe om personen som eier gjenstanden.

Barmklede i rødt og grønt, dekorert med hvite perler. Foto.

Sørsamisk kvinnebarmklede sydd av Liv Karin Joma

Ornament

Et ornament er et formelement som kan stå alene eller være en del av et sammensatt mønster. Det brukes som dekor eller utsmykning.

Utsnitt av samisk ornamentikk. Foto.

Eksempel på samisk ornamentikk

Ornamentikk

Ornamentikk er dekor som er laget med ornament. Et motiv blir gjentatt, ofte på en rytmisk måte. Samisk ornamentikk blir gravert på horn- og treprodukter, sydd og brodert eller trykt på skinn og tekstiler.

Samene gir dekoren betydning. Dunfjeld (2006) innførte derfor begrepet tjaalehtjimmie på sørsamisk. Det betyr mer enn ren dekor: "Tjaalehtjimmie er sammensetning av tegn, ornamenter og symboler som til sammen kan gi mening."

Dekoren gir mening ut fra sammenhengen gjenstanden blir brukt i. Mønstre i flettede og vevde bånd forteller for eksempel noe om personen som har dem på seg. De kan si noe om kjønn, sivilstatus og hvor personen kommer fra.

Skallebånd vevd i rødt og hvitt. Foto.

Et par skallebånd vevd av duojár Sara Valborg Trasti fra Unjárgga gielda, Nesseby kommune i Finnmark

Dekoren varierer fra område til område

Rød samisk kvinnelue med blomsterdekor. Foto.

Samisk kvinnelue fra Kautokeino

Samisk ornamentikk kan deles inn i forskjellige kategorier. Former og mønstre varierer fra område til område. Blomsterdekor blir mye brukt i den nordsamiske stilen.

I sørsamisk område er ornamentikken mer geometrisk. Dunfjeld skriver at «Ornamentikken er satt sammen av doble linjer, sikksakk-border, trekantstikk og forskjellige strukturer av diagonale og rektangulære flettebåndsmønstre.”

Bruk av trekanter

Trekanten er et gammelt symbol som er utbredt blant samer og andre urfolk. Hvordan trekantene blir plassert sammen, kan fortelle om ulike relasjoner mellom mennesker, naturen og maktene. Når trekanter inngraveres i tre eller horn, kalles det trekanstikk.

Kniv med skaft av reinhorn og tre, slire av reinhorn, tvinna lærreim. Foto.

Samekniv med slire laget av Igor Barutkin i 2004

Kilde

Dunfjeld. M. (2006). Tjaalehtjimmie – Form og innhold i sørsamisk ornamentikk. Snåsa: Saemien Sijte.

Sist faglig oppdatert 12.01.2020
Skrevet av Susanne Lyngman, Jaahkenelkien Aanna og Inger Gilje Sporaland
Rettighetshaver: Nordland Fylkeskommune

Læringsressurser

Samisk tradisjonshåndverk

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter