Hopp til innhold

Fagstoff

Vurdering

Når produktet er laget eller prosjektet er gjennomført, er det tid for vurdering av hva som har skjedd. Var valget av produkt eller tjeneste riktig?
Tre personer sitter rundt et bord og vurderer et bilde på en dataskjerm. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Husk at ja eller nei ikke er godt nok som svar på det spørsmålet. Her dreier det seg om å lære noe, og da må vi vite hvorfor eller hvorfor ikke. Nå vil du ha stor glede av en grundig dokumentasjon av prosessen. Hvordan passet produktet eller prosjektet den målgruppen dere hadde planlagt for? Her vil en liten markedsundersøkelse blant kundene gi dere noen svar.

Vurdering av de ulike fasene i prosessen

Ble den tidsplanen dere satte opp for prosjektet i planleggingsfasen holdt? Hvilke avvik ble registrert? Dersom dere var flere som var sammen om prosjektet; hvordan fungerte arbeids- og ansvarsfordelingen dere imellom? Gikk prosessen med valg av materialer, teknikk og arbeidsprosess som planlagt? Også her vil en grundig avvikslogg være gull verdt for det neste prosjektet dere skal starte opp. Husk at avvik er noe vi lærer av, ikke noe vi skal skjule!

Det gjelder også gjennomføringsfasen. Hvordan ble arbeidet gjennomført i forhold til den planen som ble satt opp? Hvordan behersket dere de metodene dere brukte med hensyn til materialer, teknikker, verktøy og maskiner? Hvordan gikk samarbeidet i gruppen? Ser dere nå i ettertid at det kunne vært andre måter å organisere prosessen på som kunne gitt en mer effektiv produksjon eller et bedre produkt? Hva kunne ha vært gjort annerledes og hvorfor?

Dere kan godt se på denne vurderingsprosessen som ei trapp med tre trinn: På første trinn klarer dere å forklare hva dere har gjort. På andre trinn reflekterer dere over eget og andres arbeid. Og på tredje trinn finner dere fram til egne utviklingsbehov ut fra denne vurderingsprosessen. Hva har du lært av dette arbeidet som du kan bruke i andre sammenhenger? Har du kanskje lært noe som slett ikke har noe med det produktet eller den tjenesten dere skulle utføre å gjøre?

CC BY-SARettighetshaver: NRK
Sist faglig oppdatert 02.01.2019

Læringsressurser

Dokumentasjon og presentasjon