Hopp til innhold

Oppgave

Refleksjonsoppgave om ideer og idéutvikling

Vi lærer gjennom å sette ord på tankene våre. Formuler derfor svar på spørsmålene nedenfor med egne ord.

Jente sitter med skriveblokk på knærne og smiler. Foto.
  1. Hva er en idé?
  2. Hva tenker du må til for å utvikle og gjennomføre en idé?
  3. Diskuter med andre og beskriv hva du tenker kjennetegner idéutvikling hos deg selv, hos andre og profesjonelt. Kom med eksempler.
  4. Hva er vanskelig og hva er enkelt med ideutvikling?
  5. Hvorfor er idéutvikling viktig? Skriv ned de tankene du gjør deg om dette spørsmålet.
Sist faglig oppdatert 07.05.2018
Skrevet av Albertine Aaberge

Læringsressurser

Kreativitet og idéutvikling

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter