Hopp til innhold

Fagstoff

Energiformer

Vi forbinder ofte begrepet energi med elektrisk strøm, men energi kan være så mangt. Energi kan endre form, men den kan ikke oppstå eller forsvinne.

Refleksjonsspørsmål

  • Siden energi ikke kan skapes eller ødelegges, kun omgjøres til andre former, hvorfor snakker vi da om å spare energi?

  • Hva er konsekvensene av å bruke unødig mye elektrisk kraft?

  • I filmen ble noen energiformer nevnt, men det finnes enda flere. Lag deg ei liste over formene du kan finne.

  • Gi et eksempel for hver av energiformene du fant.

Relatert innhold


CC BY-SASkrevet av Tron Bårdgård.
Sist faglig oppdatert 23.04.2021

Læringsressurser

Miljø og bærekraft innen IT