Hopp til innhold

Fagstoff

Bærekraft innen IT

Mye IT-utstyr byttes ut hvert år hos norske bedrifter. For eksempel får ansatte ny arbeidsmaskin hvert tredje år eller oftere. Hvilke tiltak gjøres i dag for å gjøre IT mer bærekraftig, og hvordan vil framtida se ut?

Diskuter sammen

  • IT-utstyr har gjerne ei kort brukstid sammenlignet med annet utstyr i en bedrift. Hvorfor er det slik?

  • Tror dere at brukstida på IT-utstyr i en bedrift går opp eller ned? Begrunn.

  • Hva tenker dere vil være en ideell livssyklus for en bærbar datamaskin i dag?

  • Hva mangler vi i dag som kunne ha gjort livssyklusen for IT-utstyr enda lengre?

  • Hvordan kan vi få bedrifter til å satse på bærekraft innen IT?

CC BY-SASkrevet av Tron Bårdgård.
Sist faglig oppdatert 19.08.2021

Læringsressurser

Miljø og bærekraft innen IT