Hopp til innhold

Fagstoff

Levetid på elektronisk og mekanisk utstyr

Elektroniske komponenter, datautstyr og mekanisk utstyr er utsatt for slitasje og degradering som over tid vil gjøre at utstyret slutter å fungere. Vi sier at utstyret har ei levetid. Vi kan estimere levetid, og basert på den kan vi planlegge utskiftninger før det er sannsynlig at defekter oppstår.
Person utkledd som Døden; han eller hun har svart kappe med hette og er sminket slik at ansiktet ser ut som et dødninghode. Personen holder ei vekkerklokke som viser fem på tolv. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Til ettertanke

  • Har du hatt en datamaskin eller mobiltelefon som sluttet å fungere?

  • Var det med god grunn at utstyret sluttet å fungere, eller skjedde det tilfeldig?

  • Hvor gammelt var utstyret da det sluttet å fungere?

  • Hadde det nådd forventet levetid?

  • Hvilke negative konsekvenser medførte det at utstyret sluttet å fungere?

Begrepet levetid brukes for å beskrive hvor lenge utstyr eller utstyrskomponenter er forventet å fungere som normalt før de blir utslitt. Levetid er alltid et estimat, en liten andel av utstyr vil bli ødelagt tidligere, og mye utstyr vil fungere lenge etter oppgitt levetid har gått ut.

Estimering av levetid

Estimeringen av levetid kan gjøres basert på tester og utsagn fra utstyrsprodusenten. Bransjenormer og garantier er også vanlig. I tillegg kommer egne og andres erfaringer i betraktning når man skal anslå levetida til utstyret.

Levetid er ofte oppgitt i tid, for eksempel et antall kjøretimer eller år vi kan forvente at utstyret fungerer uten problemer under normale driftsforhold. Et eksempel på dette kan være kjøretimer for en industriell maskin. Kjøretid i timer brukes ofte for å bestemme når det er nødvendig å gjøre rutinemessig service som oljeskift eller deleskift.

Lite avlangt kretskort med fire mikrobrikker holdes mellom en tommel og en pekefinger. Foto.

Levetid kan også oppgis i mengde belastning. Et eksempel på dette er moderne SSD-er. Lagringscellene i SSD-er tåler mange avlesinger, men bare et begrenset antall overskrivinger av hver enkelt celle. Levetida på SSD-er er derfor ofte oppgitt i antall terabyte med skriving til SSD-en (TBW – Terabytes Written).

Produsentens estimering av levetid

Når nye produkter utvikles, må de kvalitetssikres, og levetid må estimeres. Det er derfor vanlig for produsenten å gjøre en rekke tester av produktet. Disse testene brukes så for å estimere levetida.

Garanti

Kvinne ser på bærbar mac i en butikk. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Mange produkter kommer med garanti. Garantier er ikke lovpålagt, men noe selgeren og produsenten avtaler med deg som kjøper. I garantier tar selger og produsent ansvar for at produktet skal fungere som normalt for ei gitt tid (eller mengde bruk). Ved feil som ikke oppstår på grunn av feil bruk eller ytre omstendigheter, tar de ansvaret og kostnaden for reparasjon eller bytte av produktet. Garantier vil ofte ha restriksjoner det er lurt å kjenne til.

Mange selgere tilbyr utvidede garantier mot betaling eller ved registrering av produktet. Dette brukes som virkemiddel for å vise selgerens eller produsentens tillit til levetida til produktet.

Reklamasjonsrett

Forbrukerkjøpsloven gir oss som kjøper noe av en bedrift, rett til reklamasjon av produkter som har mangler eller feil. Reklamasjonsretten er regulert av lov og gjelder enten i to eller fem år for produkter som forventes å ha lang levetid.

Når en bedrift handler hos en annen bedrift, gjelder ikke forbrukerkjøpsloven. I slike tilfeller er ofte reklamasjon en del av avtalen mellom partene.

Bransjestandarder

Mange produsenter lager produkter i den samme produktkategorien. Et eksempel på dette kan være at vi har mange produsenter som lager bærbare datamaskiner.

Som forbrukere har vi forventinger til levetida på produkter i en produktkategori. Hvis en produsent leverer utstyr som har mye kortere levetid enn det som er blitt bransjestandard, blir vi misfornøyde og vil unngå leverandøren i framtida.

Egne og andres erfaringer

Du har dine egne erfaringer om hvor lenge forskjellige produkter fungerer skikkelig. Spesielt hvis du har jobbet lenge innen en bransje, kan tidligere erfaringer brukes for eksempel til å justere tidspunkt for utskiftning eller service på utstyr.

Det er også mye å lære fra andres erfaringer. Mange skriver i forum eller legger inn produktanmeldelser som kan gi gode ledetråder før du gjør innkjøp.

Årsaker til varierende levetid

Noen ganger har et produkt kortere levetid enn det som var forventet. Det finnes mange mulige årsaker til dette:

  • Alvorlige produksjonsfeil eller skader under transport kan gjøre at utstyr ikke fungerer når bedriften mottar det (DOA – dead on arrival).

  • Defekter fra produksjon eller skade under transport kan gi periodiske feil, ustabilitet og redusert levetid.

  • Utstyret kan håndteres feil når det er i bruk.

  • Dersom utstyret utsettes for hard belastning, vil det påvirke levetida mye.

  • Driftsmiljøet utstyret er plassert i, som strømkvalitet, temperatur, vibrasjoner og støvmengde kan også påvirke levetida.


Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Tron Bårdgård.
Sist faglig oppdatert 20.04.2022

Læringsressurser

Lagringsløsninger