Hopp til innhold

Fagartikkel

Redundans i systemer

Redundans er opprinnelig latin og betyr "overflod". Det er et begrep vi bruker for å beskrive systemer som er bygd og dimensjonert med ekstra kapasitet eller komponenter for å sikre bedre feiltoleranse, stabilitet, sikkerhet og oppetid.

En klatrer i arbeid på en oljeplattform i Nordsjøen. Nede på havet ligger en supplybåt og venter. Foto.

En viktig del av sikkerheten til en klatrer ligger i å sikre seg mot at en enkeltfeil skaper en farlig eller dødelig situasjon.

Et eksempel på redundans kan vi finne innen klatring. La oss si at du skal fire deg ned fra et høyt tårn i tau. For å gjøre dette trenger du bare ett enkelt tau, festet i et feste på toppen og en klatresæle. Men hva skjer hvis tauet ryker, knuten glipper eller festet løsner?

For en klatrer kan konsekvensen av en slik feil bety skade eller død. Ved å legge inn redundans for eksempel ved å ha to fester på toppen av tårnet, bruke dobbeltknuter og kanskje også bruke et dobbelt sett med tau er sannsynligheten for farlige feil kraftig redusert.

Fly i lufta. Foto.

Mange feil kan oppstå med et fly, men redundans gjør at enkeltfeil sjelden kan skape farlige situasjoner på egen hånd.

Redundans brukes spesielt i systemer der en enkelt feil kan ta ut hele systemet (single point of failure), der feil har høy risiko for å inntreffe, eller der konsekvensen ved en feil er alvorlig. Oppsett som legger vekt på redundans, brukes aktivt innen mange bransjer.

Et eksempel kan være et passasjerfly som har to eller flere motorer og to piloter. Om en motor stopper eller en pilot får et illebefinnende, kan den andre ta over og sikre at flyet lander trygt.

Strømforsyning i metall bestående av to moduler som kan trekkes ut. Foto.

Mange servere bruker strømforsyninger med innebygd redundans.

Mange andre systemer i et fly er også satt opp med redundans som ledende prinsipp. Redundans hindrer ikke at enkeltfeil oppstår, men det hindrer at enkeltfeil tar ned systemer og skaper uønskede eller farlige situasjoner.

Innen dataverdenen brukes redundans aktivt. For eksempel er det vanlig at servere har strømforsyning som består av to separate strømforsyningmoduler. Til vanlig kan enten en av modulene være aktiv og levere strøm til serveren, eller begge bidrar 50 prosent. Hvis en modul får feil, deaktiveres denne, og den andre modulen tar over fullstendig.

I eksemplet med en redundant server-strømforsyning kan en defekt strømmodul plukkes ut og byttes med en ny mens serveren fortsetter å gå som normalt.

Sist faglig oppdatert 05.10.2021
Skrevet av Tron Bårdgård

Læringsressurser

Lagringsløsninger

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter