Hopp til innhold

NDLA film

Læringsstier

I læringsstiene får du mulighet til å gå i dybden i filmens verden. Her er læringsmål, filmer og filmklipp, teori, oppgaver og refleksjon over egen læring satt sammen steg for steg.

Læringsressurser

Læringsstier

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Vurderingsressurs

Kildemateriell

Du er her