Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Mobbing i filmen Bully

Dokumentarfilmen Bully handler om hensynsløs mobbing. Her er oppgaver til filmen. Disse tar for seg hva mobbing er, og hvordan mobbing og krenkende atferd kan forebygges.

Om filmen

Bully er en prisbelønnet og sterk dokumentarfilm som tar oss med inn i hverdagen til fem barn i løpet av et skoleår. Gjennom intervjuer og opptak fra klasserom, skolebusser og idrettshaller får vi et unikt innblikk i mobbingen barna opplever.

Se filmen før du svarer på oppgavene. (Filmen varer i 1 time og 39 minutter.)

Oppgaver til Bully

1. Alex

Du skal nå få se et utdrag fra dokumentarfilmen. Etter å ha sett filmutdraget skal du svare på spørsmål knyttet til det du har sett.

Utdraget fra filmen handler om Alex. Han er en 12 år gammel gutt som bor sammen med foreldrene og fire søsken.

Se filmutdraget om Alex (ndla.filmiundervisning.no)

 • Hvilket kallenavn har Alex?

 • Hvorfor tror du han har fått dette kallenavnet?

 • Hvorfor tror du det er vanskelig for Alex å snakke om det han opplever på skoleveien og på skolen?

 • Foreldrene til Alex oppsøker skolen etter at Alex har mottatt trusler på bussen. Hvordan opptrer rektoren i dette møtet?

 • Hvordan tror du det går videre med Alex? Begrunn svaret ditt.

2. Mobbing og krenkende atferd

 • Hva menes med mobbing og krenkende atferd?

 • Gi eksempler på mobbing og krenkende atferd i filmen Bully.

 • Gi eksempler på forebyggende tiltak som kunne vært til hjelp for barna vi møter i filmen.

 • Hva er aktivitetsplikten, og hvorfor er aktivitetsplikten så viktig i arbeidet med å oppdage og forebygge mobbing?

3. Forebygge mobbing

 • Hvordan vil du beskrive miljøet ved skolene i filmen?

 • Reflekter over hvilke tiltak som kan settes inn i skoler som har problemer med mobbing.

 • Diskuter om kommunikasjon og åpenhet kan bidra til bedre samhandling blant barn og unge.

 • På hvilken måte tror du voksne, enten i yrkeslivet eller som foreldre, kan bidra til å forebygge mobbing?

 • Lag en antimobbekampanje for en skole som har store problemer med mobbing. Planen skal inneholde konkrete aktiviteter og beskrivelser av hvordan aktivitetene skal gjennomføres.

4. Drøft disse påstandene

 • Det foregår lite mobbing i norsk skole.

 • Mobbing kan føre til store psykiske problemer for den som blir utsatt for dette.

 • Dersom barn mobber, så er det foreldrene som har sviktet i barneoppdragelsen.

 • Mobbing er brudd på grunnleggende menneskerettigheter.

Relatert innhold

Hjerteskjærende dokumentarfilm om mobbing på amerikanske skoler. Filmen følger fem barn gjennom et skoleår.

CC BY-SASkrevet av Tina Andersson. Rettighetshaver: Norgesfilm AS
Sist faglig oppdatert 23.06.2021

Læringsressurser

Minoriteter, mangfold og utenforskap