Hopp til innhold

Arbeidsoppdrag

Oppgaver til filmen Upperdog

Spillefilmen Upperdog (2007), regissert av Sara Johnsen, formidler noe allmennmenneskelig om grunnleggende temaer i livet.

Oppgaver til filmen

 1. Tidlig i filmen får vi et frampek om en forbindelse mellom Axel og Yanne. Hva er dette frampeket?
 2. Vi får også tidlig etablert en noe mindre nær forbindelse mellom Per og Axel sin familie. Hva er denne forbindelsen?
 3. Hvordan finner Axel ut at kjæresten hans er utro? Diskuter med en annen hva du synes om metoden han bruker.
 4. Beskriv Marias første møte med Axel. Hva tenker du scenen sier om Axel? Og om Maria?
 5. Gi en karakteristikk av Axel. Hva får du vite om årsakene til at han oppfører seg som han gjør? Hvordan endrer han seg i filmen?
 6. Hva skjedde egentlig i Afghanistan? Hvilke to versjoner blir vi introdusert for i filmen? Og hva gjør Per for å ta hevn? Sier denne historien oss noe om hvordan pressen kan skape alternative nyheter eller «fake news»?
 7. Også andre situasjoner blir skildret fra to ulike perspektiver i filmen, eller vi blir kjent med de ulike karakterene slik de framstår fra ulike perspektiver. Finn eksempler på dette i filmen. Diskuter med en medelev: Hva gjør det med vår opplevelse av fortellingen at en situasjon eller en karakter blir beskrevet fra ulike perspektiver?
 8. Maria sier til Per at hun studerer nordmenns «behavior». Hva har hun funnet ut? Hvorfor tror du hun svarer på denne måten?
 9. I en scene i filmen, når Per er på elgjakt, blir forholdet mellom han og lillebroren satt på prøve. Hva skjer?
 10. Hvorfor ble Axel og Yanne adskilt når de kom til Norge?
 11. Lag et relasjonskart mellom de fire karakterene i filmen. Hvordan møtes de fire skikkelsene i løpet av filmen? Eksempel: Per leier leilighet av Axel sin familie. Per blir nabo med Yanne og Maria osv. … Lag en oversikt over de ulike relasjonene og koblingene som skjer i filmen. Diskuter om det er et budskap i dette at deres liv krysses på denne måten.
 12. To sentrale temaer i filmen er identitet og tilhørighet. Begrunn denne påstanden gjennom å vise til scener eller relasjoner i filmen.
 13. Hvilke andre temaer tenker du filmen tar opp? Begrunn svaret ditt.
CC BY-SASkrevet av Heidi Mobekk Solbakken.
Sist faglig oppdatert 21.08.2020

Læringsressurser

Filmanalyse