Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Oppgaver til Det siste norske trollet

Det siste norske trollet (2010) er en kortfilm laget av den russiskfødte animatøren Pjotr Sapegin. Filmen er en slags modernisert utgave av «De tre bukkene Bruse» og henter inspirasjon fra ulike norske folkeeventyr og sagn.

Oppgaver til filmen

  1. Beskriv trollet. Hvilke egenskaper ved det kjenner du igjen fra folkeeventyrene? Og hvilke egenskaper ved det er mer moderne? Du kan for eksempel tenke gjennom hvor det bor, hva det spiser, hvordan det ser ut, og hvilke egenskaper det har. Sammenlign dette med hva du vet om troll fra folkeeventyrene.
  2. På mange måter får man vel sympati med trollet i filmen, mens man vanligvis ikke får sympati med troll i folkeeventyr. Hvilke fortelletekniske grep har filmskaperen brukt for å skape denne sympatien?
  3. Får du noe informasjon om hvorfor dette trollet er det siste trollet? Hva har skjedd med de andre trollene?
  4. Filmen kan deles inn i tre deler. Den første delen foregår i moderne tid, den andre delen forteller om trollets oppvekst, den tredje delen handler om hvordan trollet finner igjen de andre trollene. Beskriv kort hva du får vite i de tre delene. Med andre ord: Hva preger trollets moderne liv, hva skjedde i oppveksten til trollet, og hvor finner det igjen de andre trollene?
  5. Tolk scenen der trollet møter de tre bukkene Bruse. Hva er likt og hva er ulikt det opprinnelige eventyret? Hvordan vil du si scenen karakteriserer «det siste trollet»?
  6. Etter møtet med bukkene Bruse sier fortellerstemmen: «Det finnes en god grunn til at trollene er utryddet, de ville stått i veien for utviklingen av landet.» Hvordan tolker du denne replikken?
  7. Hvilke skikkelser eller forestillinger fra norsk folkediktning kjenner du igjen i filmen?
  8. Hvilke forestillinger om det typisk norske mener du filmen presenterer? Tenk for eksempel gjennom synet på norsk historie, tradisjoner, natur – og de som bor her.
  9. Hvordan tolker du slutten? Hvilken funksjon har for eksempel Huldra på slutten? Hva tror du skjer med «det siste trollet»?
CC BY-SASkrevet av Heidi Mobekk Solbakken.
Sist faglig oppdatert 21.06.2019

Læringsressurser

Filmanalyse