Hopp til innhold

Arbeidsoppdrag

Oppgaver til Louder than Bombs

Louder than Bombs er en spillefilm om en familie i sorg som har problemer med å snakke sammen. Drømmer har en sentral plass i filmen, og historien fortelles gjennom flere tilbakeblikk. Her er oppgaver til filmens handling, sjanger og filmspråk.

Oppgaver til filmen

Handlingen

 1. Hva er det som setter konflikten i filmen i gang?
 2. Gi en karakteristikk av de to brødrene, Jonah og Conrad. Hvordan har de taklet sorgen siden moren døde? Hvordan utvikler de seg i filmen? Vil du se at de er statiske eller dynamiske? Får du sympati med dem?
 3. Hvorfor tror du Conrad lyver til faren og forteller at han er sammen med noen venner, mens han egentlig er alene?
 4. Historien er fortalt med en rekke tilbakeblikk. Ta utgangspunkt i ett tilbakeblikk i filmen, der Conrad tenker på moren. Hva slags inntrykk får du av moren gjennom disse tilbakeblikkene?
 5. Vi får også se en rekke tilbakeblikk der moren og faren snakker sammen. Hva slags inntrykk får du av moren i disse tilbakeblikkene?
 6. Drømmer har en sentral funksjon i filmen. Ta utgangspunkt i en av drømmene som blir skildret, for eksempel drømmen moren forteller om, at hun ble voldtatt mens faren ser på. Hvordan tolker du drømmen?
 7. Hva slags forhold har de tre mennene/gutten i familien til kvinner/jenter?
 8. Hva er filmens vendepunkt?
 9. Diskuter: Er det forskjellige vendepunkt om vi skifter mellom Jonahs og Conrads perspektiv?
 10. Hva tror du skjer videre med Conrad og Jonah?

Sjanger

 1. Hva er en sjanger?
 2. Hvilken sjanger vil du plassere Louder than Bombs i?
 3. Kjenner du til andre filmer i samme sjanger?

Spørsmål til diskusjon

 1. Hva mener du er tema i filmen?
 2. Hvordan skildrer filmen sorg? Kjenner du til andre filmer eller bøker om sorg? Og finner du i så fall noen likhetstrekk mellom skildringen av sorg i Louder than bombs og de andre filmene du har sett / bøkene du har lest?
 3. I en sorgprosess er det ikke uvanlig at man føler seg veldig ensom, fordi man sørger på ulike måter. Hvordan sørger de tre, faren, Conrad og Jonah? Hva møtes de på? Hva skaper avstand?
 4. Hvordan skildrer filmen relasjoner mellom søsken, og mellom foreldre og barn?
 5. Tolk tittelen «Louder than bombs».
 6. Et tema i filmen kan være kommunikasjon og kommunikasjonsvansker. Hvorfor klarer ikke faren og Conrad å kommunisere? Og hva er det som gjør at de til slutt får det til?
 7. Hva slags syn på kjærlighet mener du filmen kommuniserer?

Filmspråket:

 1. Filmen er klippet slik at historien ikke blir fortalt kronologisk, men i form av en rekke tilbakeblikk. Hva gjør det med vår tilgang til informasjon om hva som er plottet?
 2. Deler av filmen er i svart-hvitt. I hvilke situasjoner er den det?
 3. Flere ganger i filmen får vi se en situasjon fra to ulike sider, for eksempel da faren følger etter Conrad, og vi etterpå får vite at Conrad ser ham i speilet i kafeen han har gått inn i. Hva synes du det gjør med historien, at vi får se en situasjon slik den ser ut fra to sider?
CC BY-SASkrevet av Heidi Mobekk Solbakken.
Sist faglig oppdatert 21.06.2019

Læringsressurser

Filmanalyse