Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Oppgaver til Den danske dikteren

Den danske dikteren fikk stor oppmerksomhet da den vant Oscar for beste animerte kortfilm i 2007. Her er oppgaver til filmen.

Oppgaver

 1. Hvordan åpner filmen? Hva slags kjennskap får du for eksempel til fortelleren i starten? Hvilket perspektiv på tilværelsen får du allerede fra begynnelsen av?
 2. Hvorfor skal Kasper, den danske dikteren, til Norge?
 3. Hva motiverer Kasper til å lese Sigrid Undsets bøker om Kristin Lavransdatter, og hvilken funksjon får denne fortellingen i hans liv?
 4. Hva er «Skandinaviske forvirringer»? Kjenner du til flere eksempler på slike «forvirringer» enn de som blir vist i filmen?
 5. Hvordan skildres de ulike miljøene i filmen, for eksempel kaia i København og i Oslo når passasjerer går av båten, livet på gården der Ingeborg bor, og området der Kasper bor i København? Hvilke momenter er med, i bilde og lyd, for å skape miljøene?
 6. Hvorfor kommer aldri Kasper til Sigrid Undsets hjem?
 7. Hvordan utvikler forholdet mellom Kasper og Ingeborg seg, og hvorfor kan hun ikke gifte seg med Kasper?
 8. Hva slags funksjon får trilogien om Kristin Lavransdatter for Ingeborg i hennes valg? Drøft: Sier dette noe om litteraturens innflytelse i livet hennes – og kan det si noe om litteraturens betydning i et menneskes liv generelt?
 9. Hvilken symbolsk handling utfører Ingeborg når hun og Kasper skilles? Hvordan tolker du dette?
 10. Kasper sørger voldsomt etter at han må gi slipp på Ingeborg, men doktor Mørk trøster ham med det som ofte er sett på som en kunstnermyte: at det kommer stor kunst ut av lidelse. Kjenner du til andre steder, i litteraturen eller i virkeligheten, der denne kunstnermyten tematiseres? Diskuter: Tror du man er mest kreativ når man lider?
 11. I filmen skjer det en rekke tilfeldigheter. Hvilken rekke av tilfeldigheter er det som fører Kasper og Ingeborg sammen igjen? Og hvilken rekke av tilfeldigheter er det som fører til at filmens forteller kommer til?
 12. Hva slags livssyn eller budskap tenker du filmen, med denne rekken av tilfeldigheter, formidler?

CC BY-SASkrevet av Heidi Mobekk Solbakken.
Sist faglig oppdatert 19.08.2020

Læringsressurser

Filmanalyse